ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ – ΤΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Urbine - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Urbine - Σόλων ΜΚΟΗ Πορτογαλία ξεπέρασε την Ισπανία στην 2η θέση της κατά άτομο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και υπολείπεται πια σε παγκόσμια κλίμακα μόνο της Δανίας.

Η χώρα καλύπτει πια το 36% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές, ποσοστό το οποίο αυξάνεται στο 41% αν συμπεριληφθεί και η υδροηλεκτρική ενέργεια. 
Αυτή η εκπληκτική πρόοδος η οποία έλαβε χώρα σε λιγότερα από δέκα χρόνια, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων της χώρας ακόμα και κατά 70% έως το 2020. 

Η Πορτογαλία χωρίς αποθέματα άνθρακα, πετρελαίου, αερίου και χωρίς εμπειρία στην ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας, υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης ανανεώσιμων μονάδων σε ευρεία κλίμακα με σκοπό να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση προσέλκυσε επενδύσεις μεγάλης και μικρής κλίμακας χάρη στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την παροχή μακροπρόθεσμων εγγυήσεων επί των τιμών. 

Η έκρηξη αυτή στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία μεγάλων αιολικών ή ηλιακών πάρκων, όσο και την ανάπτυξη αντίστοιχων μικρότερων τα οποία τροφοδοτούν συγκεκριμένες περιοχές ή ακόμα και μεμονωμένα κτίρια κατοικιών ή/ και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών της χώρας (APREN), η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές έφτασε στο 35.9% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής. Αν σε αυτό το ποσοστό συμπεριληφθεί και η ενέργεια που παράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια τότε το 41,1 της συνολικής παραγωγής ενέργειας στη χώρα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές.

Όσον αφορά στην κατανάλωση από τα νοικοκυριά, οι ανανεώσιμες πηγές εξασφαλίζουν το 15% της οικιακής κατανάλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της χώρας, αυτό σημαίνει ότι για κάθε 24ωρο παροχής ενέργειας, 3 ώρες και 36 λεπτά καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές.  Στόχος έως το 2020 είναι η κατανάλωση των νοικοκυριών να καλύπτεται σε ποσοστό 60%.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και έχουν ξεπεράσει ακόμα και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις καθώς μοιάζει εφικτός πλέον ο στόχος που πριν από μερικά χρόνια είχε θέσει η κυβέρνηση, να καλύπτεται μέχρι το 2010 το 45% των ενεργειακών αναγκών της χώρας από ΑΠΕ.   
Η Πορτογαλία μάλιστα μέσω αυτής της ανάπτυξης φιλοδοξεί μέχρι το 2020 να έχει μειώσει τις εκπομπές ρύπων της κατά 70%.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους η Πορτογαλία συνεχίζει να επενδύει στην εγκατάσταση ΑΠΕ πλησιάζοντας σε απόλυτη ποσότητα παραγόμενης αιολικής ενέργειας, κράτη πολύ μεγαλύτερα σε έκταση, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Βρετανία[1].

Το παράδειγμα της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Πορτογαλία, αξίζει να αντιπαρατεθεί με την αντίστοιχη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας, καθώς αμφότερες οι δύο χώρες διακρίνονται για τις τεράστιες δυνατότητες στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λόγω της ισχύος των ανέμων και της μεγάλης ηλιοφάνειας, διαθέτοντας τον ίδιο σχεδόν πληθυσμό και τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες.

_______________
[1] Wind In Power 2009 European Statistics, Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αιολικής Ενέργειας (EWEA), Φεβρουάριος 2010  

Πηγές
: Independent News AgencyEuropean Wind Energy Association


Άρης Καπαράκης
Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
aris@solon.org.gr

3 Φεβρουαρίου 2010

Σχετικά άρθρα