1

15 ΕΡΓΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Η Επιτροπή  ενέκρινε ποσό άνω του 1,5 δις ευρώ για 15 έργα δέσμευσης – αποθήκευσης άνθρακα και υπεράκτιων ανεμογεννητριών τα οποία στηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. 
Η Επιτροπή ενέκρινε 15 ενεργειακά έργα που θα συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού και θα μειώσουν ουσιωδώς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Με τη σημερινή απόφασή της, η Επιτροπή χορηγεί 1 δις € σε έξι έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 565 εκατομμύρια € σε εννέα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας..

Ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος κ. Piebalgs δήλωσε τα εξής: «Με την απόφαση αυτή η Επιτροπή έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη δύο αειφόρων τεχνολογιών καίριας σημασίας, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με την έξοχη αυτή απόφασή της, η Επιτροπή όχι μόνο δίνει ώθηση στην οικονομία και στην απασχόληση, αλλά παράλληλα στηρίζει καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες που έχουν το δυναμικό να δημιουργήσουν περαιτέρω θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στο μέλλον.»

Δίνοντας ώθηση στην τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), η Επιτροπή αναγνωρίζει τη βαρύτητα που συνεχίζει να έχει η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα και η ανάγκη προσαρμογής σε ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Τα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και εδραίωση ανταγωνιστικού κλάδου υπεράκτιων ανεμογεννητριών στην Ευρώπη και θα δημιουργήσουν πλήθος θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Τα ανωτέρω, τιμημένα με διακρίσεις, έργα καινοτόμου ενεργειακής τεχνολογίας θα συμβάλουν στην επίτευξη των δεσμευτικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το έτος 2020 και μετέπειτα.

Η απόφαση για τα εν λόγω 15 έργα αποτελεί το πρώτο βήμα αξιοποίησης ποσού σχεδόν 4 δις , το οποίο πρόβλεψε η ΕΕ τον Μάιο του 2009 με προορισμό ενεργειακά έργα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης. Στη συμφωνία-ορόσημο, τον Μάιο, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα για την ανάκαμψη προβλεπόταν χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ενεργειακά έργα στα πεδία της CCS, της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Οι διαδικασίες για τα έργα υποδομής βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να ληφθεί απόφαση τον Φεβρουάριο του 2010.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα περιγράφονται περαιτέρω στο MEMO/09/542MEMO/09/543.

11 Δεκεμβρίου 2009

(Πηγή: europa.eu )