ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ”

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος οργανώνει Σεμινάριο με τίτλο  «Συστημική Επιστήμη με έμφαση στο Περιβάλλον και την Βιωσιμότητα». 
          Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και η συνολική διάρκεια των μαθημάτων θα είναι συνολικά 24 ώρες.

Μαθήματα:

1.       Αρχές Συστημικής Επιστήμης
2.       Συστήματα Μεγάλης Κλίμακος
3.       Συστήματα Δημοσίας Πολιτικής
4.       Περιβάλλον και Βιωσιμότης: Μεθοδολογία Ενσωματώσεως Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Δημόσια Πολιτική
5.       Επιστήμες Βιωσιμότητος (Στρατηγική Βιωσίμου Αναπτύξεως, Βιώσιμη Χωροταξία, Βιώσιμα Ενεργειακά Συστήματα, Βιώσιμη Διαχείριση Ευαισθήτων Οικοσυστημάτων, Προστασία Τοπίου, Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον και Ψυχική Υγεία)
6.       Δίκαιο Βιωσίμου Αναπτύξεως
7.       Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Προβλήματα: Κλιματική Αλλαγή, Ερήμωση, Μετανάστευση λαών κ.λπ.)
8.       Αρχαία Ελληνική Επιστήμη Περιβάλλοντος
9.       Κριτική Ανάλυση Συγχρόνων Πολιτικών Περιβάλλοντος (Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Η.Ε. κ.λπ.)

Διδάσκοντες:

δρ. Μιχαήλ Δεκλερής
Αντιπρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος 

δρ. Μαρία Καραμανώφ
Σύμβουλος Επικρατείας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου

δρ. Χρήστος Ζερεφός
Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, Ακαδημαϊκός

δρ. Νικόλαος Παρίτσης
Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου

δρ. Ιωάννης Καπελούζος
τ. Πάρεδρος ΣτΕ, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Δικαστές | Δικηγόρους | Δημοσίους Λειτουργούς
Επιστήμονες θετικών και περιβαλλοντικών επιστημών
Αποφοίτους & Σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως
Φοιτητές & Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Σχολών


Έναρξη:  Παρασκευή  16  Οκτωβρίου 2009
Χώρος: Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Ευριπίδου 12, Πλ. Κλαυθμώνος, ΑΘΗΝΑ
Μαθήματα: κάθε Παρασκευή 7μμ-9μμ
Πρόγραμμα:
16 | 23 | 30 Οκτ.,   6 | 13 | 20 | 27 Νοεμ.,   4 | 11 | 18 Δεκ.  2009
15 | 22 Ιαν.  2010

Χορηγείται τίτλος παρακολούθησης
Για πληροφορίες:
τηλ: 210-3823.850 ώρες 13.00-19.00 | decleris@environ-sustain.gr

(Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος Καλλιδρομίου 30,  11473 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210-3823.850 | www.environ-sustain.gr

5 Οκτωβρίου 2009