ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΤΕΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

wikipedia rf - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

 wikipedia rf - Σόλων ΜΚΟΟ τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μέσα επικοινωνίας αλλάζει, ο όγκος των πληροφοριών είναι τεράστιος, και απαιτεί από όλους μας περισσότερα από την απλή ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και χρήσης υπολογιστή. HΕυρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι οι νέοι και οι ενήλικες ευρωπαίοι πιθανώς να μην μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της σύγχρονης, υψηλής τεχνολογίας κοινωνίας των πληροφοριών εκτός και αν καταβληθούν προσπάθειες για να μάθουν να χρησιμοποιούν καλύτερα τα μέσα επικοινωνίας έτσι ώστε να αποκτούν πρόσβαση, να αναλύουν και να αξιολογούν εικόνες, ήχους και κείμενα και να χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά και τα νέα μέσα επικοινωνίας για να επικοινωνούν και να παράγουν περιεχόμενο.

          Η Επιτροπή δήλωσε ότι οι χώρες της ΕΕ και ο κλάδος των μέσων επικοινωνίας πρέπει να συμβάλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα πολυάριθμα μηνύματα που λαμβάνει το κοινό ανεξάρτητα του εάν πρόκειται για διαφημίσεις, ταινίες ή διαδικτυακό περιεχόμενο.

          «Η αλληλεπίδραση με τα μέσα επικοινωνίας σημαίνει σήμερα πολύ περισσότερο από τη δημοσίευση ενός κειμένου σε μια εφημερίδα. Τα μέσα επικοινωνίας, ιδίως οι νέες ψηφιακές επικοινωνίες, συνεπάγονται τη συμμετοχή περισσότερων ευρωπαίων σε έναν κόσμο από κοινού πρόσβασης, αλληλεπίδρασης και δημιουργίας. Σήμερα οι καταναλωτές μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο και να παρουσιάσουν νέα έργα μετατρέποντας περιεχόμενο από τρίτους,» δήλωσε η αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας Επίτροπος Viviane Reding. 
         «Ωστόσο, όσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νέα μέσα επικοινωνίας όπως τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ή την ψηφιακή τηλεόραση θα δυσκολευτούν να αλληλεπιδράσουν και να συμμετάσχουν στον κόσμο γύρω τους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα επικοινωνίας έτσι ώστε να μην μείνει κανείς απέξω. Οι πολίτες λαμβάνουν συνεχώς μηνύματα, αλλά είναι σε θέση να απαντήσουν; Αν μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα επικοινωνίας με σωστό και δημιουργικό τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα προς μια νέα γενιά δημοκρατικής συμμετοχής.»

        Για να συμμετέχει στη σύγχρονη κοινωνία των πληροφοριών, το κοινό πρέπει να μπορεί να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας των διάφορων (παλαιών και νέων) μέσων επικοινωνίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα (μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες καλεί τις χώρες της ΕΕ και τον κλάδο να προωθήσουν την γνώση της χρήσης των μέσων επικοινωνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη με δραστηριότητες που θα διευκολύνουν το κοινό να προσεγγίζει, να κατανοεί και να αξιολογεί κριτικά όλα τα μέσα επικοινωνίας στα οποία είναι εκτεθειμένο, όπως τηλεόραση, κινηματογραφικές ταινίες, ραδιόφωνο, μουσική, έντυπα μέσα επικοινωνίας, το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες επικοινωνιών.

        Με την εκπαίδευση στη χρήση των μέσων επικοινωνίας (παιδεία στα μέσα) είναι δυνατόν να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες χρησιμοποιούν τις μηχανές έρευνας, να παρουσιαστεί στους μαθητές ο τρόπος παραγωγής μιας ταινίας ή πώς λειτουργεί η διαφήμιση. Σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα Σουηδία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) η εκπαίδευση στη χρήση των μέσων επικοινωνίας είναι ενταγμένη στο σχολικό πρόγραμμα. Ο ιστότοπος kidSMART στο Ηνωμένο Βασίλειο διδάσκει στους νέους πώς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Η εκπαίδευση αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, αλλά σήμερα η Επιτροπή κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να εγκαινιάσουν διάλογο για το πώς μπορεί η παιδεία στα μέσα επικοινωνίας να προβληθεί επαρκώς στα σχολεία.

         Όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα επικοινωνίας πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που συνδέονται με την διάδοση των προσωπικών τους δεδομένων. Όσο πιο επιδέξιοι είναι στη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών, και όσο πιο ενημερωμένοι για τον τρόπο λειτουργίας των διαδικτυακών διαφημίσεων, τόσο καλύτερα θα μπορούν να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή. Όσοι είναι εκπαιδευμένοι στην χρησιμοποίηση των μέσων επικοινωνίας θα είναι επίσης και πιο περίεργοι και θα εξερευνούν περισσότερο την πολιτιστική τους κληρονομιά και πρόσφατα ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα.

       Η έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακή Ευρώπη» που εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες (IP/09/1221) δείχνει ότι οι ευρωπαίοι καθίστανται πιο επιδέξιοι χρήστες του διαδικτύου και των υπολογιστών, με ποσοστό «ψηφιακά εγγράμματων» 60%, γεγονός που αποτελεί ουσιαστική πτυχή της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας. Το 56% των ευρωπαίων συνδέονται στο διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (σε σύγκριση με το 43% το 2005) και περισσότερα άτομα από μειονεκτούσες ομάδες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (βλέπε παράρτημα).

         Περισσότερα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου συνδέονται στο διαδίκτυο (από 53,5% το 2005 σε 62,5% το 2008, όπου το 100% αντιπροσωπεύει την χρήση του διαδικτύου από το σύνολο του πληθυσμού). Περισσότεροι άνεργοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (από 74,4% το 2005 σε 80,3 % το 2008), και η χρήση του διαδικτύου από τις γυναίκες είναι σήμερα σχεδόν ανάλογη με την αντίστοιχη από το σύνολο του πληθυσμού της ΕΕ (αυξήθηκε από 88,4% το 2005 σε 94,6% το 2008). Από το 2006 έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 3% σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού οι γνώσεις πληροφορικής και διαδικτύου των γυναικών, των ανέργων και των ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών.

      Ωστόσο, αν και οι διαδικτυακές συνδέσεις, ιδίως οι ευρυζωνικές, καθίστανται πιο προσιτές, το 24% των ευρωπαίων που δεν διαθέτουν διαδίκτυο στο σπίτι δήλωσαν ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων για τη χρησιμοποίησή του.

Ιστορικό

         Η παιδεία στα μέσα περιλαμβάνει την ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης διάφορων πτυχών των μέσων επικοινωνίας και του περιεχομένου τους και επικοινωνίας σε πληθώρα καταστάσεων. Αφορά όλα τα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου και της μουσικής σε δίσκους, τα έντυπα μέσα επικοινωνίας, το διαδίκτυο και όλες τις υπόλοιπες ψηφιακές τεχνολογίες.

        Το 2007, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας (IP/07/1970) στο πλαίσιο των συνολικών προσπαθειών της για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στον οπτικοακουστικό τομέα, στις οποίες περιλαμβάνεται η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (MEMO/08/803) η οποία προβλέπει διασυνοριακούς κανόνες για τομείς όπως οι διαφημίσεις, και το πρόγραμμα στήριξης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου MEDIA 2007 ( IP/07/169). 

        Η Επιτροπή προωθεί επίσης την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας μέσω έργων γραμματισμού στον τομέα των ταινιών στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης MEDIA International. Με την πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζονται δράσεις για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση, ιδίως της νέας γενιάς, σχετικά με κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά έργα τρίτων χωρών και αντίστροφα.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας διατίθεται (στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Η έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης διατίθεται (στα αγγλικά) στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/i2010 

(Πηγή: europa.eu)


21 Αυγούστου 2009

Σχετικά άρθρα