ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟ 2009 ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 2008

fire - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

fire - Σόλων ΜΚΟΜε βάση τις εκτιμήσεις Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) προκύπτει ότι το 2009 έχουν ήδη αποτεφρωθεί 2.000.000 στρέμματα γης στην ΕΕ, σε σχέση με τα 1.800.000 στρέμματα συνολικά που αποτεφρώθηκαν το 2008. 
        Το EFFIS παρακολουθεί συνεχώς τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, ο οποίος είναι προς το παρόν ακόμη υψηλός, και εξέδωσε έκθεση με τίτλο «Δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη 2008» με ενδελεχή επισκόπηση αφενός των συνθηκών όσον αφορά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και αφετέρου των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη κατά το 2008.

Το EFFIS χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες για την παραγωγή επικαιροποιημένων χαρτών των περιοχών έκτασης άνω των 400 στρεμμάτων που έχουν αποτεφρωθεί από δασική πυρκαγιά. Η έκταση των χαρτογραφημένων πυρκαγιών αντιστοιχεί κατά μέσον όρο στο 75% του συνόλου των αποτεφρωμένων εκτάσεων, το οποίο περιλαμβάνει και πυρκαγιές έκτασης κάτω των 400 στρεμμάτων. Οι μέχρι στιγμής χαρτογραφημένες αποτεφρωμένες εκτάσεις κατά το 2009 στη ΕΕ ανέρχονται σε 1.500.760 στρέμματα και αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη συνολική αποτεφρωμένη έκταση περίπου 2.000.000 στρεμμάτων.


        Φέτος, επλήγησαν περισσότερο η Ισπανία και η Ιταλία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, αλλά σημαντικές ζημιές υπέστησαν και η Γαλλία καθώς και, σε λιγότερη έκταση, η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Τον Μάρτιο σημειώθηκαν αρκετές ασυνήθιστες πυρκαγιές στην Πορτογαλία και τη βορειοδυτική Ισπανία, όπου, λόγω της επικρατούσας ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων, αποτεφρώθηκε κατ’ εκτίμηση έκταση περίπου 250.000 στρεμμάτων.


       Κατά τις επόμενες ημέρες ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει εξαιρετικά υψηλός σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, και τοπικά μπορεί να δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες, αλλά, σύμφωνα με τις τρέχουσες προγνώσεις, δεν θα φθάσει στα επίπεδα συναγερμού του τέλους Ιουλίου.


        Οι ζημίες από δασικές πυρκαγιές το 2008 ήσαν οι χαμηλότερες καταγεγραμμένες. 
Με βάση την συνολική αναφερθείσα έκταση των 1.586.210 στρεμμάτων σε σύγκριση με ετήσιο μέσον όρο 4.838.960 στρεμμάτων, οι εκτιμήσεις της αποτεφρωμένης έκτασης και των ζημιών για το 2008 στην Νότια Ευρώπη ήσαν οι χαμηλότερες καταγεγραμμένες από το 1980. 
       Οι περσινές ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς στη Μεσόγειο, με λίγες εξαιρέσεις που καταγράφηκαν στη νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου οι συνθήκες ξηρασίας και λίγα επεισόδια υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς προκάλεσαν πυρκαγιά έκτασης 13.620 στρεμμάτων στις 18 Ιουνίου στην Κύπρο, την αποτέφρωση 150.000 στρεμμάτων στην Ελλάδα (κυρίως στη Ρόδο), το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, και σχεδόν 200.000 στρεμμάτων στην Τουρκία, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
 

        Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών ήσαν κάτω του μέσου όρου της τελευταίας δεκαπενταετίας, με 220.000 στρέμματα σε σύγκριση με μέσον όρο 300.000 στρέμματα. Μόνο στις Σκανδιναβικές χώρες σημειώθηκαν ακραία επεισόδια λόγω ασυνήθιστης ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου (πυρκαγιά διάρκειας 13 ημερών στη Σουηδία αποτέφρωσε 1.700 στρέμματα δάσους, και μια πρωτοφανής πυρκαγιά στη Νορβηγία κατέστρεψε περισσότερα από 27.000 στρέμματα – ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην χώρα αυτή κατά την τελευταία 50-ετία).

       Η έκθεση «Δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη 2008» (http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports/fire-reports) που δημοσιεύτηκε σήμερα είναι η 9η της σειράς εκθέσεων και συντάσσεται με τη βοήθεια των υπηρεσιών αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο EFFIS.


        Το EFFIS δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει ημερήσια δελτία προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών και τις επακόλουθες εκτιμήσεις ζημιών για να υποστηρίξει τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν δασικές πυρκαγιές στα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=5230842

EFFIS: http://effis.jrc.ec.europa.eu (στην αγγλική γλώσσα)

Στις ιστοσελίδες http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation διατίθενται χάρτες και σημαντικά στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και την έκταση μεμονωμένων πυρκαγιών καθώς και με τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. 

(Πηγή: europa.eu)

 

18 Αυγούστου 2009

Σχετικά άρθρα