ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ

products - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

products - Σόλων ΜΚΟ

 Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους λένε ότι εξετάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα προϊόντα που αγοράζουν, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.
         Η προσοχή που δίνεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα, όπου περισσότερα από 9 στα 10 άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αγοράζουν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση που παίρνουν για να τα αγοράσουν.

        Η ίδια έρευνα απέδειξε ότι είναι διχασμένες οι απόψεις των Ευρωπαίοι είναι  όσον αφορά τους ισχυρισμούς των παραγωγών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων τους, ενώ σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι ο συνδυασμός των αυξημένων φόρων επί των προϊόντων που προκαλούν καταστροφές στο περιβάλλον και των μειωμένων φόρων στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα θα προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.   
        Πολλοί είναι επίσης αυτοί που πιστεύουν ότι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και την υποχρεωτική επισήμανση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

         Όπως δήλωσε για το θέμα αυτό ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος της ΕΕ Σταύρος Δήμας: « Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος πρέπει να διεξαχθεί σε όλα τα μέτωπα με την συμμετοχή όλων μας. Δεν αποτελεί μόνο αποστολή των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων• οι καταναλωτές καλούνται επίσης να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο. Αγοράζοντας προϊόντα φιλικά προς το κλίμα και το περιβάλλον, οι ιδιώτες καταναλωτές στέλνουν το σωστό μήνυμα στους παραγωγούς που ανταποκρίνονται με τη σειρά τους προχωρώντας στην παραγωγή περισσότερων φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.»

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων είναι σημαντικές

        Στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων στα θέματα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων (83%) δήλωσε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα προϊόντα που αγοράζουν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που παίρνουν για την αγορά τους. Το 92% των Ελλήνων εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αγοράζουν, ενώ οι Τσέχοι είναι αυτοί που νοιάζονται λιγότερο γι αυτό (62%).

        Διιστάμενες απόψεις όσον αφορά τους ισχυρισμούς των επιχειρήσεων για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων τους

        Οι Ευρωπαίοι που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας είναι εξίσου διχασμένοι όσον αφορά το θέμα των ισχυρισμών των επιχειρήσεων για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων τους, με 49% να τους πιστεύει και το 48% να τους απορρίπτει. Οι Ολλανδοί πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό τους εν λόγω ισχυρισμούς (78%), ενώ οι Βούλγαροι είναι οι πλέον επιφυλακτικοί (26%).

        Υψηλότεροι φόροι στα προϊόντα που προκαλούν καταστροφές στο περιβάλλον και χαμηλότεροι φόροι στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα

        Περίπου το 46% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει επίσης ότι ο καλύτερος τρόπος για να προαχθούν τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα θα ήταν να αυξηθούν οι φόροι στα προϊόντα που προκαλούν καταστροφές στο περιβάλλον και να μειωθούν οι φόροι στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Οι περισσότεροι Βρετανοί είναι υπέρ ενός τέτοιου συστήματος διπλής φορολογίας, ενώ το ποσοστό των Μαλτέζων είναι πολύ πιο μικρό (28%), καθότι προτιμούν αντ’ αυτού να μειωθούν οι φόροι μόνο στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

        Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης κατά την προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων

Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων  που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας εξέφρασε την άποψη ότι οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Περίπου οι μισοί από τους πολίτες της ΕΕ (49%) είναι της άποψης ότι θα πρέπει να γίνει εμφανέστερη η παρουσία αυτών των προϊόντων στα ράφια τους ή να προβλεφθεί μια ειδική γωνία στο κατάστημά τους για τα οικολογικά προϊόντα. Το ένα τρίτο (31%) των Ευρωπαίων δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσουν οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τα οικολογικά προϊόντα είναι να ενημερώνουν καλύτερα τους καταναλωτές.

Η συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των σημάτων αποτυπώματος άνθρακα

         Παρά το γεγονός ότι λιγότερο από τους μισούς Ευρωπαίους λένε ότι τα οικολογικά σήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους κατά την αγορά και μόνο 1 στους 10 διατείνεται ότι η συνολική ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπεται από ένα προϊόν πρέπει να αναγράφεται στις οικολογικές ετικέττες, περίπου το 72% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι τα σήματα αποτυπώματος του άνθρακα ενός προϊόντος πρέπει να είναι υποχρεωτικό στο μέλλον. Οι απόψεις ως προς το θέμα αυτό εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με τους Τσέχους να είναι οι πιο επιφυλακτικοί στο θέμα της αυτής της σήμανσης (47%) και τους Έλληνες να είναι οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές  της ιδέα αυτής με ποσοστό 90% υπέρ.

        Το σήμα αποτυπώματος του άνθρακα θα απεικονίζει τη συνολική ποσότητα αερίων θερμοκηπίου– συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα – που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια της ζωής του, από την παραγωγή έως τη διοχέτευσή του στα απόβλητα. Επί του παρόντος δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά στο Συμβούλιο Υπουργών περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2008 οι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή να ερευνήσει το θέμα της καθιέρωσης του συστήματος σημάτων αποτυπώματος του άνθρακα.

 

Ιστορική αναδρομή: Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή
         Τον Ιούλιο του 2008, η Επιτροπή παρουσίασε πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει σειρά προτάσεων σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή που θα συμβάλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και στην αύξηση της ζήτησης για περισσότερα βιώσιμα αγαθά και τεχνολογίες παραγωγής. Επιδίωξή του είναι επίσης να ενθαρρύνει τη βιομηχανία της ΕΕ, ώστε να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες και να προβεί σε καινοτομίες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ιστοσελίδες για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

(Πηγή: europa.eu)
30 Ιουλίου 2009