ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 // ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

pernomothesia2009 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

pernomothesia2009 - Σόλων ΜΚΟΤης Βάνιας Αρμένη νομικόύ, ασκούμενης στο ΕΚΠΑΑ
Επιμέλεια: Δρ. Α. Καλλία
Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα πατώντας στην εικόνα. 
1. Ατμόσφαιρα ……………………………………………………….4
2. Νερά …………………………………………………………………. 5-6
                                     2.1. Θάλασσα
                                     2.2. Γλυκά νερά
                                                  2.2.1. Ύδρευση
                                                  2.2.2.  Ποταμοί – Υδατορέματα

3. Στερεά Απόβλητα -Λύματα ………………………………….6-7
                                     3.1. Στερεά Απόβλητα
                                     3.2. Λύματα

4. Βιομηχανική δραστηριότητα………………………………..8-9
5. Ενέργεια ……………………………………………………………..9-10
6. Φύση – Βιοποικιλότητα ………………………………………10-13

                                    6.1. Θήρα
                                    6.2. Βιότοποι 
                                                6.2.1. Δάση
                                                6.2.2. Εθνικά Πάρκα
                                                6.2.3. Προστατευόμενες περιοχές

7. Αλιεία ………………………………………………………………..13-14
8. Γεωργία …………………………………………………………….14-15 
9. Τουρισμός …………………………………………………………15

Σχετικά άρθρα