ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία)

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ιστορία – Αρχαιολογία – Λαογραφία).  
Κατεβάστε τα πρακτικά σε αρχείο pdf
Περιεχόμενα  // Πρόλογος
Σύντομο ιστορικό του συνεδρίου // Χαιρετισμοί – προσφωνήσεις – κήρυξη εργασιών συνεδρίου

1η Συνεδρίαση
—  Τριαντάφυλλος Δ. Παπαναγιώτου: «Δραστηριότητες θεών και ημίθεων στον τόπο μας».
— Μαρία – Φωτεινή Παπακωνσταντίνου: «ΕΧΙΝΟΣ: Ιστορία, μνημειακή τοπογραφία και αρχαιολογικά ευρήματα μιας αρχαίας θεσσαλικής πόλης στον Αχινό Φθιώτιδός».
— Γεώργιος Σούλιος: «Ιστορικές σχέσεις Φθιωτών και Μακεδόνων».
—  Ιωάννης Αθ. Καραχρήστος: «Η ένταξη της Φθιώτιδας στο διοικητικό μηχανισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο κανουννμές του Ζητουνίου».
Ερωτήσεις – απαντήσεις Απόψεις.

2η Συνεδρίαση
— Βασιλική Συθιακάκη – Κριτσιμάλλη: «Ιστορική τοπογραφία της Φθιώτιδας κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο».
—  Δημήτριος Β. Γόνης: «Γρηγόριος ο Βυζάντιος, Διδάσκαλος του Οσίου Αθανασίου του Μετεωρίτου».
—   Κώστας Κ. Σπανός: «Οι αφιερωτές της Γιαννιτζούς, της α’ Γραφής, στην πρόθεση της μονής της Φθιώτιδας στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας, (cα, 1640)».
—   Βασίλης Κ. Σπανός: «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας, cα. 1640 – 19ος αι». 
—  Μάνθος Κ. Χριστοφόρου: «Ο Ταλαντίου Νεόφυτος 1762 – 1861».
Ερωτήσεις – απαντήσεις Απόψεις.

3η Συνεδρίαση
—  Γεώργιος Κ. Λέλης: «Η περιπετειώδης σταδιοδρομία του Γρηγόριου Ιωάννου. Ως μοναχού και ηγουμένου της μονής Αγάθωνης, τα κειμήλια και η περιουσιάκη κατάσταση της μονής κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως του 1821 και την πρώτη δεκαετία της οθωνικής περιόδου».
—  Ιωάννης Ευαγ. Μακρής: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου κατά τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια (1833 – 1840 μ.χ. περίπου) σύμφωνα με τα πρακτικά της Μικτής Ελληνοτουρκικής Δικαστικής Επιτροπής».
— Κώστας Ι. Ζήσης: «Συμβολή στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης» Οι απαρχές του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Καποδιστριακή και οθωνική περίοδος). Τα σχολεία της Φθιώτιδας. 
—  Αλεξάνδρα Θ. Κουλτούκη: «Διοικητικές μεταβολές των επισκοπών της Φθιώτιδας από το 1833 – 1899».
—  Κώστας Γαλλής: «Από την οικονομική ιστορία της Φθιώτιδας. 
Η πρώτη τράπεζα στη Λαμία στα μέσα του ΙΘ΄ αιώνα. 
1842: Διορισμός ανταποκριτού της Εθνικής Τραπέζης στη Λαμία. 
1860: Ίδρυση και λειτουργία του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Λαμίας». 
Ερωτήσεις – απαντήσεις Απόψεις

4η Συνεδρίαση
—  Βαρβάρα Δ. Νάτσιου: «Φθιωτική ιστοριογραφία και ιστοριοδιφία: 19ος και 20ος αιώνας».
—  Αικατερίνη Ι. Γιαννακοπούλου – Γάκη: «Το νοικοκυριό ενός λαμιώτικου σπιτιού στα αμέσως μετεπαναστατικά χρόνια».
— Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος: «Όψεις γυναικείας παρουσίας στη Λαμία 1835 – 1922. Γυναικεία επαγγέλματα».
— Αφροδίτη Θεοδώρου: «Φθιωτικοί Σύλλογοι Γυναικών από το 1914 – 1999».
— Βάιος Αποστ. Ζαμπεθάνης: «Η τοπική Ιστορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».  
Ερωτήσεις – απαντήσεις Απόψεις.

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα εισηγητών // Προτάσεις για την πληρέστερη οργάνωση του συνεδρίου

3-4 Νοεμβρίου 2001  // ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ // ΛΑΜΙΑ 2002
Διαβάστε επίσης, τα πρακτικά του 2ου  &  3ου  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Ευχαριστούμε το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού & το Δήμο Λαμίας για την παραχώρηση του υλικού.