1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ

Το ΚΠΕ Στυλίδας σε συνεργασία με την Πολιτιστική Οικολογική Κίνηση Στυλίδας διοργάνωσε στις 10 Ιουνίου την ημερίδα 

«Μαλιακός:  ΧΘΕΣ – ΣΗΜΕΡΑ – ΑΥΡΙΟ» 

         Πατήστε επάνω στην εικόνα για να κατεβάστε την παρουσίαση Πηνελόπης Πάγκου, Διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (60/2000/ΕΕ) και άλλες προηγούμενες σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στον ευτροφισμό, είσοδο αλλόχθονων θρεπτικών»

         Ευχαριστούμε θερμά το ΚΠΕ Στυλίδας για την παραχώρηση του υλικού.