ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΠ “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”

pandoiko logo3 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

pandoiko logo3 - Σόλων ΜΚΟΜηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατατέθηκε από μέλη της ΚΠ “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”

Μέλη της Κίνησης Πολιτών “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS” κατέθεσαν  μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.

———————————
Μηνυτήρια αναφορά
των:
1. …..
2. …..
3. …..
4. …..
5. …..

Ενώπιον
Του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας

Με την παρούσα οι ως άνω αναγραφόμενοι, μέλη της Κίνησης Πολιτών με την επωνυμία “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS” για την προστασία και τη σωτηρία του Μαλιακού Κόλπου, προσφεύγουμε ενώπιόν σας και ζητούμε την ποινική δίωξη κάθε υπευθύνου για την τραγική κατάσταση σήμερα του Μαλιακού. Ο Μαλιακός έχει υποστεί ασύδοτη τεράστια ρύπανση με έμμεσο αποτέλεσμα τους ανυπολόγιστους σε αριθμό και ποσότητα θανάτους των ψαριών το τελευταίο διάστημα των δύο μηνών.

Είναι προφανές ότι δεν έχουν ληφθεί τα μέτρα, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, από τις παρανόμως ενεργούσες επιχειρήσεις, δήμους και αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής και Κεντρικής Διοίκησης για τον προληπτικό έλεγχο και την αποφυγή της ρύπανσης. Έτσι προκλήθηκε ρύπανση με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα, υποβαθμίστηκε το οικοσύστημα του κόλπου και όχι μόνο αυτού, με αποτέλεσμα την ουσιαστικά καταστροφή της πανίδας του Κόλπου με τον θάνατο των ψαριών, τον άμεσο κίνδυνο της υγείας των κατοίκων της περιοχής και των καταναλωτών γενικότερα, την απώλεια του εισοδήματος μας ως επαγγελματιών στο χώρο της αλιείας και του επισιτισμού, την αναστάτωση της ψυχικής μας υγείας και της αξιοπρέπειάς μας ως πολιτών

Θεωρούμε ότι ενδεικτικά παραβιάστηκαν:
– Το σύνταγμα της χώρας (και ειδικότερα ενδεικτικά τα άρθρα 21 & 24 αυτού)
– ο Νόμος 1650/1986
– η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη τα άρθρα 174 – 176
– οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες της ΕΕ που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές και το περιβάλλον, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ποιότητα των νερών, την διαχείριση των λυμάτων, την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που θα σας αναλύσουμε περισσότερο κατά την μέλλουσα να ανοιγεί προκαταρκτική εξέταση, εν όψει της ανοιγείσης, με το παρόν δικόγραφο, ποινικής δίκης
– οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τη Δημόσια Υγεία, που θα σας αναλύσουμε περισσότερο κατά την μέλλουσα να ανοιγεί προκαταρκτική εξέταση, εν όψει της ανοιγείσης, με το παρόν δικόγραφο, ποινικής δίκης

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΖΗΤΑΜΕ
Ι. την διεξαγωγή έρευνας για παράβαση του ποινικού δικαίου κατά των ρυπαινόντων,
ΙΙ. την ποινική δίωξη όλων των υπευθύνων
Επιφυλασσόμενοι για την αποκατάσταση των προκαλούμενων ζημιών στο Μαλιακό Κόλπο, σύμφωνα με το νόμο και την κοινοτική αρχή της διάταξης του άρθρου 174 της Συνθήκης του Άμστερνταμ: «ο ρυπαίνων πληρώνει».
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι παριστάμεθα ως πολιτική αγωγή στην ανοιγείσα ποινική δίκη για το συμβολικό ποσό των 44 €, επιφυλασσόμενοι για το πιθανά πλέον.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι κατά την εν συνεχεία, οποιασδήποτε μορφής, ανακριτική διαδικασία θα προτείνουμε μάρτυρες που θα βεβαιώσουν τόσο τα πραγματικά περιστατικά όσο και επιστήμονες που θα εξηγήσουν τις αιτίες και τα αποτελέσματα της παράνομης χρήσης του Μαλιακού Κόλπου, δολίως από όσους έχουν συμφέρον γι’ αυτό ή αμέλησαν βαριά στην πρόληψη πριν την χρήση είτε εκ καθήκοντος είτε εκ της θέσεως τους.

16 Ιουνίου 2009

Σχετικά άρθρα