ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ ΠΕΤΡ ΡΟΤ ΣΤΗ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

viopoikilotita 1 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Συνέντευξη του Petr Roth, Διευθυντή του Τμήματος Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Τσεχίας, στη ΜΚΟ Σόλων, με θέμα τον τρόπο άσκησης πολιτικής στον τομέα της διατήρησης και προστασία της βιοποικιλότητας, σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνέντευξη δόθηκε στα πλαίσια του Συνέδριου «Προστασία της Βιοποικιλότητας – Πέρα από το 2010» που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 27 και 28 Απριλίου 2009.


Παρατίθεται το κείμενο της συνέντευξης του Petr Roth

Ερώτηση: Στην ομιλία σας αναφέρατε την αντίθεση που υφίσταται ανάμεσα στους οικονομικούς τομείς της Ευρωπαϊκής και τον ρεαλισμό που απαιτείται για μία υπεύθυνη περιβαλλοντική πολιτική. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η αντίθεση δεν θα συνεχιστεί και στο μέλλον;
Petr Roth: Στην πραγματικότητα δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, αλλά αυτό εξαρτάται και από τη στάση των κρατών-μελών. Και αυτό επειδή μέχρι τώρα η βιοποικιλότητα βρισκόταν στις προτεραιότητες της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Αλλά η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας βρίσκεται –σε εθνικά επίπεδα- σε πολύ χαμηλό επίπεδο για πολλούς λόγους.
Η  πολιτική ατζέντα των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εφαρμοστεί, να περάσει στο επίπεδο της πραγματοποίησης των πολιτικών αποφάσεων. Αυτό αποτελεί και τη μόνη λύση προκειμένου να περάσουμε στο επίπεδο της εφαρμογής και της πραγματοποίησης. Να εφαρμόσουν δηλαδή και στην πράξη τα 27 κράτη-μέλη τις πολιτικές αποφάσεις που έχουν παρθεί.

Ερώτηση: Κάνατε λόγο για μία πιθανή ανάγκη υιοθέτησης 27 διαφορετικών προσεγγίσεων στο ζήτημα της βιοποικιλότητας. 
Petr Roth: Αυτό εξαρτάται, καθώς η βιοποικιλότητα αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα και είναι δύσκολη η εξεύρεση μιας ενιαίας προσέγγισης. Για αυτόν το λόγο απαιτείται από τη μία πλευρά, εξειδικευμένη προσέγγιση και μελέτη κάθε οικοσυστήματος σε εθνικό επίπεδο, είναι κάτι που αποτελεί ισχυρό προαπαιτούμενο.  Από την άλλη πλευρά απαιτείται η πολύ αυστηρή επίβλεψη και εφαρμογή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδάλλως θα συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση κατά την οποία κάθε κράτος-μέλος αναφέρει τα δικά του ιδιαίτερα προβλήματα, και κανένα άλλο δεν ενδιαφέρεται, αφού δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός που να πιέζει τα κράτη να αναφέρονται στα πραγματικά και ζωτικά περιβαλλοντικά τους προβλήματα, να τα αντιμετωπίζουν γνωστοποιώντας τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Για αυτό απαιτείται  σταθερή, ισχυρή και αξιόπιστη επίβλεψη.  

Ερώτηση: Μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο σύντομα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης η οποία φαίνεται να έχει εκτοπίσει όλες τις υπόλοιπες πολιτικές; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει ξεκάθαρα ότι η οικονομία είναι πάντοτε στο επίκεντρο. 
Petr Roth: Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης είναι διαφορετική σε κάθε κράτος-μέλος, αλλά η εμπειρία μου μέχρι στιγμής μου δείχνει πως η έλλειψη κεφαλαίων χρησιμοποιείται συνήθως ως δικαιολογία για την έλλειψη δράσης. Υπάρχουν πολλά κεφάλαια σε αρκετές χώρες τα οποία τοποθετούνται ή και ξοδεύονται σε διαφορετικούς τομείς για λόγους κοινωνικούς ή πολιτικούς.

Υπάρχουν όμως και μεγάλα χρηματικά κεφάλαια τα οποία προορίζονται για την περιβαλλοντική πολιτική και την πολιτική προστασίας της βιοποικιλότητας, τα οποία όμως ξοδεύονται με λάθος τρόπο. Το σημαντικό ζήτημα κατά την γνώμη μου δεν είναι η εξεύρεση νέων πόρων για την περιβαλλοντική πολιτική, αλλά η οργάνωση των υπαρχόντων οικονομικών δυνατοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο. Φυσικά το ποιος τρόπος είναι ο σωστός…αποτελεί ένα άλλο μεγάλο ζήτημα.


Κάμερα: Γιώργος Φλώρος
Κείμενο-Συνέντευξη: Άρης Καπαράκης


6 Μαΐου 2009

Σχετικά άρθρα