ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ “ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ” Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

pefko - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

pefko - Σόλων ΜΚΟΕίμαστε μπροστά σε μια εποχή που απαιτείται από τις εταιρίες να σεβαστούν την βιοποικιλότητα; Ή μήπως ο ιδιωτικός τομέας βλέπει στην βιοποικιλότητα μια νέα τεράστια επενδυτική ευκαιρία;  
       Οι ευκαιρίες που προσφέρει η βιοποικιλότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο τρόπος που αυτό την αντιλαμβάνεται παρουσιάστηκαν με -χαρακτηριστικό τρόπο- από τον Πολ Κλέμεντς-Χαντ, επικεφαλή της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια του διεθνούς Συνεδρίου «Προστασία της Βιοποικιλότητας – Πέρα από το 2010» που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Είμαστε μπροστά σε μια εποχή που απαιτείται από τις εταιρίες να σεβαστούν την βιοποικιλότητα; Ή μήπως ο ιδιωτικός τομέας βλέπει στην βιοποικιλότητα μια νέα τεράστια επενδυτική ευκαιρία;  
       Οι ευκαιρίες που προσφέρει η βιοποικιλότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο τρόπος που αυτό την αντιλαμβάνεται παρουσιάστηκαν με -χαρακτηριστικό τρόπο- από τον Πολ Κλέμεντς-Χαντ, επικεφαλή της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια του διεθνούς Συνεδρίου «Προστασία της Βιοποικιλότητας – Πέρα από το 2010» που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Ο Πολ Κλέμεντς-Χαντ, επικεφαλής της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (Finance Initiative, UNEP), παρουσίασε την άποψη του Οργανισμού για τις ευκαιρίες που προσφέρει ο τομέας της βιοποικιλότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα παγκοσμίως, στα πλαίσια του Συνεδρίου «Προστασία της Βιοποικιλότητας – Πέρα από το 2010» που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 27 και 28 Απριλίου 2009. 

       Σύμφωνα με τον κ. Κλέμεντς-Χαντ η βιοποικιλότητα αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία επενδύσεων για τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου –εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης- να διατηρήσει ή και να αυξήσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Μέχρι τώρα όμως, η παγκόσμια αγορά δεν έχει κατανοήσει τις ευκαιρίες που απορρέουν, ενώ και ο τομέας της βιοποικιλότητας έχει αποτύχει να προσελκύσει τις απαιτούμενες επενδύσεις.  Η Finance Initiative της UNEP είναι ο μεγαλύτερος μεσολαβητής οργανισμός μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και περισσότερων από 175 δημόσιων και κρατικών εταιριών του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η UNEP Finance Initiative ηγείται πρωτοβουλιών που προωθούν την εταιρική δράση στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.  Στόχο της αποτελεί η εμπέδωση –από πλευράς εταιριών- των καλύτερων δυνατών πρακτικών αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και δράσης καθώς και η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καπιταλιστικές αγορές ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και ζητήματα διακυβέρνησης.   

         Στις αμέσως επόμενες δεκαετίες θα χρειαστεί να διατεθούν τρισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεράστια πρόκληση της διαχείρισης της βιοποικιλότητας παγκοσμίως, αλλά και των ευκαιριών που θα προκύψουν εξ αυτής της πρόκλησης. Σύμφωνα με τον κ. Κλέμεντς-Χαντ μόνο ο ιδιωτικός τομέας και οι φορείς του είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και να επωφεληθούν των ευκαιριών που παρουσιάζονται, καθώς είναι δεδομένο ότι ο δημόσιος τομέας δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. 
        Ο δημόσιος τομέας μπορεί να βοηθήσει με «έξυπνες» χρηματοδοτήσεις σε πολιτικές εναρμονισμένες με τη λογική της διατήρησης της βιοποικιλότητας, ένα πρόβλημα το οποίο καθιστά αναγκαία την κίνηση των αγορών και ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες θα οδηγήσουν στις κατάλληλες λύσεις.
 

          Η γενική τάση που παρατηρείται στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε επίπεδο υπηρεσιών και επενδύσεων, δεν τοποθετεί την αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη στις πρωταρχικές προτεραιότητες και απαιτούμενα των δραστηριοτήτων του. Ο κ. Κλέμεντς-Χαντ τονίζει ότι υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα τεράστια σε αξία κεφάλαια που διακινούνται παγκοσμίως δεν λαμβάνουν υπόψη τους το μέλλον και το μέλλον της βιοποικιλότητας ειδικότερα, χάνοντας έτσι μια εξαιρετική ευκαιρία που παρουσιάζεται. 

         Σύμφωνα με τον κ. Κλέμεντς, η παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις εταιρίες από τις ήδη υπάρχουσες, στο χώρο των επενδύσεων και της δράσης στον τομέα της βιοποικιλότητας.  
         
Ο κόσμος –μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης- αλλάζει ριζικά και μαζί του φυσικά και τα οικονομικά δεδομένα. Η κατανόηση αυτών των αλλαγών αποτελεί προϋπόθεση απαραίτητη για τους ανά τον κόσμο επενδυτές. Από πού όμως θα προέλθουν τα ιδιωτικά κεφάλαια για να εξυπηρετήσουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων; 

         Οι «πλούσιοι» αυτού του κόσμου, όπως τους αποκαλεί ο κ. Κλέμεντς, δηλαδή τα 9,5 εκατομμύρια ανθρώπων που χειρίζονται κεφάλαια ύψους 40 τρις. δολαρίων (και μέχρι το 2012 60 τρις.) αποτελούν μια εν δυνάμει πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότησης. Ο κ. Κλέμεντς-Χαντ πιστεύει ότι η τρίτη και τέταρτη γενιά αυτών των ιδιωτών θα είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά ζητήματα από τις προγενέστερες!

         Επίσης οι επενδυτές μακροπρόθεσμων κεφαλαίων –οι οποίοι κατέχουν ένα μερίδιο ίσο με το 25% της παγκόσμιας διακίνησης κεφαλαίων- αποτελούν άλλον έναν εξαιρετικής σημασίας εν δυνάμει επενδυτή στον τομέα της βιοποικιλότητας.  Ο κ. Κλέμεντς-Χαντ εξηγεί ότι από το 2002 μέχρι σήμερα όλο και περισσότερες εταιρίες και ιδιωτικοί οργανισμοί μεγάλου βεληνεκούς προχωρούν στην κατεύθυνση της «υπεύθυνης ανάπτυξης», αφού κατανοούν ότι η κατανόηση της περιβαλλοντικής κρίσης παρέχει σημαντικές ευκαιρίες διατήρησης αλλά και ανάπτυξης των περιουσιακών τους στοιχείων.  

         Ένα σημαντικό πρόβλημα όμως, αποτελεί το γεγονός ότι ενώ πολλοί επενδυτές προσπαθούν να κινηθούν στον τομέα της βιοποικιλότητας, δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα καινοτόμα επενδυτικά προγράμματα. Το κεφάλαιο πάντα θα εξερευνεί τρόπους αποδοτικών επενδύσεων και νέες ευκαιρίες, αλλά αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά δεν έχει κατανοήσει όσο θα όφειλε τις ευκαιρίες που αποφέρει ο τομέας της βιοποικιλότητας. 

        Η επόμενη πενταετία θα είναι κεφαλαιώδης για τον επενδυτικό τομέα παγκοσμίως, όσον αφορά την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της φήμης του, η οποία έχει διαρραγεί σημαντικά. Σε αυτό το διάστημα η ευκαιρία προώθησης των ευκαιριών που παρουσιάζει ο τομέας της βιοποικιλότητας στον παγκόσμιο επενδυτικό τομέα θα είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. 
          Η βιοποικιλότητα μπορεί να εξυπηρετήσει ένα μέρος της ολοένα και αυξανόμενης απαίτησης του χρηματοπιστωτικού κόσμου για την εξεύρεση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Μέχρι τώρα όμως οι φορείς που έχουν να κάνουν με τη βιοποικιλότητα αποτυγχάνουν να παρουσιάσουν στην παγκόσμια αγορά τις ευκαιρίες που η βιοποικιλότητα προσφέρει.
  

Διαβάστε επίσης:

Παβάν Σουκντέφ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Πετρ Ροτ, ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

-Συνέντευξη του περιβαλλοντολόγου Πετρ Ροτ στην ΜΚΟ Σόλων

5 Μαΐου 2009

Κάμερα: Γιώργος Φλώρος
Κείμενο-Ρεπορτάζ: Άρης Καπαράκης, συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων 

Σχετικά άρθρα