ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

dasos 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

dasos 1 - Σόλων ΜΚΟΣυνέδριο για τη βιοποικιλότητα στην Αθήνα, στις 27-28 Απριλίου

        Τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, θα αρχίσει στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, διήμερο συνέδριο με τίτλο «Προστασία της Βιοποικιλότητας – Πέρα από το 2010».

Δελτίο Τύπου 

Περιβάλλον: Συνέδριο για τη βιοποικιλότητα στην Αθήνα, στις 27-28 Απριλίου 
       Τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, θα αρχίσει στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, διήμερο συνέδριο με τίτλο «Προστασία της Βιοποικιλότητας – Πέρα από το 2010», σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα.

        Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν περίπου 230 εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και αντιπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι θα συζητήσουν τη σημερινή πολιτική της ΕΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και θα επισημάνουν τις προτεραιότητες της μελλοντικής δράσης. Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι συνεχίζεται η φθίνουσα πορεία των οικοσυστημάτων και των ειδών, μολονότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, για παράδειγμα με τη συγκρότηση του δικτύου Natura 2000.          
        Προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη από την ΕΕ αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας, θα είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθεί η πραγματική αξία της βιοποικιλότητας κατά τη διαδικασία λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων.

Χάρτης πορείας για μελλοντική πολιτική 
        Το συνέδριο θα αρχίσει με επικαιροποιημένη επισκόπηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και αλλού, προτού επεκταθεί στη μελλοντική θεώρηση. Σε παράλληλες συνεδρίες θα καλυφθούν διάφορα ζητήματα, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, η ανταπόκριση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου, οι δυνητικές βελτιώσεις του δικτύου Natura 2000, η αποτελεσματικότερη ένταξη πτυχών της βιοποικιλότητας σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής (π.χ. γεωργία, αλιεία, περιφερειακή ανάπτυξη, μεταφορές, ενέργεια, εμπόριο και αναπτυξιακή βοήθεια) καθώς και η ανάγκη να συνεκτιμάται η πραγματική αξία της βιοποικιλότητας στα οικονομικά και λογιστικά μεγέθη. Το συνέδριο θα λήξει με τη σύνθεση των συστάσεων και το «Μήνυμα από την Αθήνα», όπου θα συνοψίζονται οι προτάσεις για τη μελλοντική πολιτική στο θέμα της βιοποικιλότητας.

Ηθική και οικονομική επιταγή 
        Προστασία της βιοποικιλότητας σημαίνει διατήρηση της ανθεκτικότητας και της ζωτικότητας των φυσικών οικοσυστημάτων μας, τόσο όσον αφορά την εγγενή αξία τους όσο και τα οφέλη που προσφέρουν στην ανθρωπότητα. Τα υγιή οικοσυστήματα αποτελούν την καλύτερη άμυνά μας στα ακραία καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

        Αναγνωρίζεται όλο και ευρύτερα ότι τα οφέλη που αποκομίζει η ανθρωπότητα από τη φύση έχουν τεράστια αξία και ότι η αειφόρος ανάπτυξη της ανθρωπότητας εξαρτάται από τη συνεχή παροχή αυτών των οφελών. Ωστόσο η πραγματική τους αξία δεν αποτυπώνεται ούτε στις τιμές της αγοράς ούτε στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Θα συνεχιστεί η απώλεια της βιοποικιλότητας εφόσον δεν αντιμετωπιστεί αυτή η βασική έλλειψη.

        «Τα οικοσυστήματα, που είναι τα θεμέλια της ζωής στη Γη, καταστρέφονται με πρωτοφανή ρυθμό» δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας. «Η προστασία της φύσης αποτελεί αυτονόητη ηθική υποχρέωση. Η βιοποικιλότητα είναι όμως και η βάση της καλής διαβίωσης του ανθρώπου. Τα οικοσυστήματα εξασφαλίζουν καθαρό νερό, καθαρίζουν τον ατμοσφαιρικό αέρα, ρυθμίζουν το κλίμα και μας εξασφαλίζουν τρόφιμα. Η φύση μάς παρέχει πρώτες ύλες και αποτελεί πηγή προέλευσης πολλών από τα αποτελεσματικότερα φάρμακα. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές για την αναχαίτιση της ανησυχητικής απώλειας της βιοποικιλότητας έχουν μεν θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το μέγεθος της πρόκλησης. Η διαιώνιση της σημερινής κατάστασης, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή και σκοπός του συνεδρίου είναι να δώσει μια νέα ώθηση για να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και αλλού.»


Για περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα): 
Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου, μαζί με μετάδοση εικόνας μέσω διαδικτύου, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνέδριο διατίθενται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

Οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το συνέδριο μπορεί να τηλεφορτωθεί από τη διεύθυνση:
https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

βλεπίσης MEMO:   “Beyond 2010-Options for EU Biodiversity Policy” 

(Πηγή: europa.eu)


24 Απριλίου 2009

Σχετικά άρθρα