ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

European Union orb - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

European Union orb - Σόλων ΜΚΟΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος.
        Ο νέος κανονισμός προσβλέπει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος, που αναμένεται να μειώσει τις απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ένα τρίτο περίπου μέχρι το 2020.

        Η προκύπτουσα εξοικονόμηση των 9 TWh είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει με ρεύμα τη Λιθουανία για ένα χρόνο και θα μειώσει τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περισσότερο από τρία εκατομμύρια τόνους.

        Ο νέος κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος. Έχουν είσοδο από το ρεύμα του δικτύου το οποίο στην έξοδό τους μετατρέπουν σε ρεύμα χαμηλότερης τάσης κατάλληλο για προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου, όπως κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, μόντεμ, κ.λπ. 
        Οι απαιτήσεις αφορούν τόσο την “ενεργό” απόδοση, όταν π.χ. τροφοδοτείται με ρεύμα ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται (φορητός υπολογιστής), όσο και την κατανάλωση σε κατάσταση άνευ φορτίου, π.χ. την ισχύ που καταναλώνει το τροφοδοτικό όταν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος.

Οι απαιτήσεις αυτές θα εφαρμοστούν σε δύο στάδια, το 2010 και το 2011.

Περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό είναι διαθέσιμες εδώ.

(Πηγή: europa.eu)


7 Απριλίου 2009

Σχετικά άρθρα