ΝΕΡΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ”

αρχείο λήψης 63 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

 αρχείο λήψης 63 - Σόλων ΜΚΟΜε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη  Θεσσαλονίκη στις 20 Μαρτίου, Συνέδριο με θέμα «Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Υδάτων». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, τις Περιφερειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, το Εθνικό Κεντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και άλλους δέκα Φορείς.

Τα  θέματα που αναπτύχθηκαν κάλυψαν τόσο τη νομική όσο και την τεχνική πλευρά της διαχείρισης των Υδατικών πόρων.

Ειδικότερα παρουσιάζονται  παρακάτω οι τίτλοι των εισηγήσεων και συνοπτική περίληψη των δύο νομικών εισηγήσεων των κυρίων Κρεμλή και Καλλία.

– Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διαχείριση διασυνοριακών λεκανών απορροής: οι περιπτώσεις Στρυμόνα και Νέστου 
Νικόλαος Τσοτσόλης, Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Γεωργιάδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Υδάτων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
– Η συνεισφορά του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος τη χρήση νέων τεχνολογιών
Γεώργιος Ζαλίδης, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Η δύναμη της περιβαλλοντικής επικοινωνίας
Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου
– Η συνεισφορά των τηλεμετρικών μετρήσεων στην αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων
Mora Alessandro, Επιστημονικά υπεύθυνος, Αυστριακού οίκου οργάνων ποιότητας νερού ATCON
– Νέες τεχνολογίες ή παραδοσιακές μέθοδοι διαχείρισης υδατικών πόρων;
Tom Crisman, Patel Professor of Environment, University of S. Florida, ΗΠΑ
– Παρακολούθηση οικολογικής ποιότητας σε διασυνοριακές λεκάνες
Μαρία Λαζαρίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.
– Εφαρμογές μαθηματικών μοντέλων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/EC με χρήση αξιόπιστων δεδομένων εισόδου
Αναστάσιος Στάμου, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Εκπρόσωπος ΤΕΕ
– Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων
Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πρόεδρος της INTEN-SYNERGY
– Η σημασία της παρακολούθησης υδρομορφολογικών δεδομένων στο πλαίσιο της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά
Κωνσταντίνος Αλμπανάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ
– Εφαρμογές τηλεμετρίας τηλεπισκόπησης και συστημάτων υποστήριξης λήψης απόφασης στην παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτων
– Χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων και ρομποτικής τεχνολογίας στην περιβαλλοντική παρακολούθηση
Σταύρος Βουγιούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Παγκόσμια δορυφορική παρακολούθηση για το περιβάλλον και την ασφάλεια, GSE υπηρεσίες γεωγραφικής πληροφορίας χρήσης γης
Steffen Kuntz, Καθηγητής ΓΣΠ και Τηλεπισκόπισης, Infoterra GmbH, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος
– Δορυφορική τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση γεωργικών χρήσεων νερού σε ελληνικές λεκάνες απορροής
Νικόλαος Συλλαίος, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα υποστήριξης λήψης απόφασης
Ιωάννης Θεοχάρης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολή

Περιβαλλοντική διπλωματία – Η περίπτωση των διακρατικών υδάτων

Γεώργιος Κρεμλής, Διευθυντικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

        Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην “περιβαλλοντική διπλωματία”, την νέα διπλωματία που αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και ιδιαίτερα των προβλημάτων για τα νερά: την “διπλωματία των νερών” και τόνισε τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στον τομέα αυτό οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα νερά, καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Οδηγίες για τα νερά κολύμβησης, την ποιότητα του πόσιμου νερού και τις μεθόδους δειγματολειψίας και ανάλυσης του. 
Τρία είναι όμως τα νεώτερα θεμελιώδη νομικά κείμενα: 
α) Η Οδηγία πλάισιο για τα νερά 2000/60, 
β) Η Οδηγία για την αντιμετώπιση των κινδύνων των πλημμυρών 2007/60 και  
γ) Η Οδηγία για την στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον 2008/56.

        Παράλληλα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ισχύει το Διεθνές νομικό πλαίσιο, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεχθεί και εφαρμόζει, ενώ παρατηρούνται συχνές επικαλύψεις στα πεδία ρυθμίσεων που επιβάλλουν αποτελεσματικό συντονισμό.

        Ειδικότερα η  Οδηγία πλαίσιο για τα νερά απαιτεί από τα κράτη μέλη τη διακρατική συνεργασία. Η Ελλάδα, έπρεπε ως το Ιανουάριο του 2009 να είχε εκπονήσει τα Διαχειριστικά Σχέδια  για τις Λεκάνες Απορροης Ποταμών (ΛΑΠ), τα οποία θα εγκριθούν τον Ιανουάριο του 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

        Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον εξαιρετικά σημαντική είναι η Σύμβαση ΕΣΠΟ με το ειδικό Πρωτόκολλο για το θαλάσσιο περιβάλλον, οι ρυθμίσεις του οποίου καλούνται να εφαρμοσθούν στο τρέχον έργο κατασκευής του αγωγού Μπουργκάζ- Αλεξανδρούπολη. Για τη διαχείριση διεθνών Λεκανών Απορροής Ποταμών σημαντικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν οι  Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας.

        Τέλος ο κύριος Κρεμλής αναφέρθηκε στα διάφορα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για τη διαχείριση των νερών και ιδιαίτερα στο Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα MED για τη Μεσόγειο και το Προενταξιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Δρ. Aγγελική Καλλία, Δικηγόρος, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης Δ.Σ., Γενικός Γραμματέας INTEN-SYNERGY

        Οι εκτεταμένες πλημμύρες εκδηλώνονται ως ένα μεγάλο πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή. Η αξιολόγηση και η διαχείρισή τους αποτελεί μέρος της προσαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τον Οκτώβριο 2004, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών μελών της Ε. Ένωσης συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία αναφορικά με τη διαχείριση των πλημμύρων. Η Οδηγία για τις πλημμύρες 2007/60/ΕΚ προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2006 και υιοθετήθηκε και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Νοέμβριο του 2007. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν την εν λόγω Οδηγία στην εθνική νομοθεσία τους εντός δύο ετών από τη θέσπισή της. 
         H Οδηγία αφορά στα εσωτερικά ύδατα, καθώς και σε όλα τα παράκτια ύδατα, σε όλη την έκταση της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες. 
        Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη οφείλουν να ετοιμάσουν: 
α) προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, 
β) χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, και 
γ) σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. 

        Η Οδηγία για τις πλημμύρες προβλέπεται να εφαρμοσθεί σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ). Οι φάσεις εφαρμογής και οι μηχανισμοί αναφοράς της οφείλουν να συγχρονισθούν με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα και τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών που προβλέπονται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

6 Απριλίου 2009

Σχετικά άρθρα