ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

feed crop - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

feed crop - Σόλων ΜΚΟ«Kαλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα στην Αφρική»

         Η επίτροπος της ΕΕ κ. Ανδρούλλα Βασιλείου ξεκίνησε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα μια προσπάθεια να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να βελτιώσουν την ασφάλεια των τροφίμων. 

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να βελτιώσουν τα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων προς όφελος των πολιτών τους και των οικονομιών τους, η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα υγείας, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ξεκίνησε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα, της Αιθιοπίας, μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο – «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα στην Αφρική – BTSF-Africa». 
        Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε σε μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας.
Μέσω του προγράμματος BTSF-Africa τα επόμενα δύο χρόνια θα διατεθούν 10 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Το πρόγραμμα BTSF, που ξεκίνησε το 2005, έχει παράσχει κατάρτιση σε υπαλλήλους τόσο της Ευρώπης όσο και τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων που συνδέονται με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών.

        Από την Αντίς Αμπέμπα, η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα υγείας, η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε: «Λόγω της μεγάλης ζήτησης έχουμε συμφωνήσει να καταρτίσουμε, μαζί με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης (ΕΑΕ), ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην Αφρική, με σκοπό την προώθηση της συμμόρφωσης με τα διεθνή υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (SPS) ως κλειδί για το διμερές εμπόριο, τόσο μέσα στην Αφρική όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο και με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία των πολιτών.» 

Επτά δραστηριότητες προς υλοποίηση
        Στο πλαίσιο του «BTSF-Africa», η ΕΚ και η ΕΑΕ θα συντονίσουν από κοινού την υλοποίηση, από το 2009 έως το 2010, επτά δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Οι δραστηριότητες απευθύνονται στους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς που διαδραματίζουν ρόλο στα συστήματα SPS σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και ηπείρου.

        Ο βασικός στόχος είναι η υποστήριξη της ασφάλειας των τροφίμων κυρίως μέσω της μεταφοράς τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και της παροχής συμβουλών για τη χάραξη πολιτικής στους τομείς της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων στην Αφρική. Οι γνώσεις, η εμπειρογνωμοσύνη και οι δεξιότητες που μεταφέρονται θα βοηθήσουν την παραγωγή και τη διανομή γεωργικών προϊόντων τροφίμων συμβατών με τα διεθνή πρότυπα SPS, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης τροφιμογενών νόσων και της επιβάρυνσης που συνεπάγεται για την υγεία και τον κοινωνικοοικονομικό τομέα.

Ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων

        Σε μικροοικονομικό επίπεδο, οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλουν στη βελτίωση της χρήσης γεωργικών εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, κ.τ.λ.) και των ορθών πρακτικών υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής, καθώς και στα συστήματα διαχείρισης του ελέγχου και της πιστοποίησης ζώων/προϊόντων, και θα ενισχύσουν τις αρμόδιες αρχές και τις ενώσεις παραγωγών (μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ΜΜΕ). 
       Στο μακροοικονομικό επίπεδο, οι δραστηριότητες θα υποστηρίξουν τη βαθμιαία ολοκλήρωση και ανταγωνιστικότητα του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, ενισχύοντας το ζωτικό ρόλο της γεωργίας στο σύνολό της όσον αφορά τη γεωργική ανάπτυξη και την ασφάλεια των τροφίμων, διευρύνοντας την πρόσβαση στην αγορά των αφρικανών παραγωγών, με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Αφρική.

Ιστορικό

        Οι δραστηριότητες εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ 2007 για την ασφάλεια των τροφίμων που υλοποιεί το «έγγραφο θεματικής στρατηγικής και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2010» για το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας.


        Οι δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Καλύτερης κατάρτισης για ασφαλέστερα τρόφιμα (BTSF)» που είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών) που αποσκοπεί στη χάραξη κοινοτικής στρατηγικής για την κατάρτιση όσον αφορά τη νομοθεσία των τροφίμων και των ζωοτροφών, τους κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων καθώς και τους κανόνες για την υγεία των φυτών. Είναι πολύ σημαντικό οι τρίτες χώρες και, ειδικότερα, οι εμπορικοί εταίροι από τις αναπτυσσόμενες χώρες να είναι εξοικειωμένοι με τα πρότυπα της ΕΕ και τις απαιτήσεις για τις εισαγωγές. Για το σκοπό αυτό, στην κατάρτιση που διοργανώνεται για τα κράτη μέλη στην ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι από τις τρίτες χώρες. Διοργανώνονται επίσης επιτόπου συγκεκριμένες δραστηριότητες κατάρτισης για συμμετέχοντες από τρίτες χώρες σε όλο τον κόσμο.

        Τέσσερις δραστηριότητες, αξίας 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE) και δύο, αξίας 3.868.120 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιούνται από την «Agriconsulting Europe S.A.». Η έβδομη δραστηριότητα, αξίας 217.915 ευρώ, υλοποιείται από την «Application Européenne de Technologies et de Services – AETS Consortium.»

        Όσον αφορά συγκεκριμένα την Αφρική, στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας το Δεκέμβριο του 2007 εγκρίθηκε μια κοινή στρατηγική Αφρική-ΕΕ στην οποία προσδιορίζονται οκτώ εταιρικές σχέσεις στις οποίες πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένες στρατηγικές. Η τρίτη εταιρική σχέση αφορά το εμπόριο, την περιφερειακή ολοκλήρωση και την υποδομή και περιέχει μια παράμετρο SPS. Η στρατηγική θα εφαρμοστεί μέσω διαδοχικών βραχυπρόθεσμων κοινών σχεδίων δράσης και ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.


Για περισσότερες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) για το BTSF στην Αφρική επισκεφτείτε τον ιστοτόπο:

http://ec.europa.eu/food/training_strategy/index_en.htm 

(Πηγή: europa.eu)

6 Απριλίου 2009