ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

refugees 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

refugees 1 - Σόλων ΜΚΟΝέα νομοθετικά μέτρα για την προστασία των πλέον ευάλωτων πολιτών έναντι αποτρόπαιων εγκληματικών πράξεων.

        Η Επιτροπή κάνει έκκληση για αυστηρότερα νομοθετικά μέτρα κατά της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινές προσπάθειες καταπολέμησης αυτών των εγκλημάτων δεν είναι ανάλογες με την έκταση και σοβαρότητά τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο διακινούνται σε όλο τον κόσμο 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως για φτηνή εργασία και σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι γυναίκες και μικρά κορίτσια.

        Ελάχιστες αξιόπιστες στατιστικές υπάρχουν σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας προς την Ευρώπη και εντός αυτής, αλλά πιθανολογείται ότι πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες. Το 2006, τελευταίο έτος για το οποίο διαθέτουμε στατιστικά στοιχεία, οι εισαγγελείς παρέπεμψαν ενώπιον του δικαστηρίου μόνο 1.500 υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και μόνο 3.000 από τα θύματα έλαβαν βοήθεια.


        Η εμπορία ανθρώπων είναι εξαιρετικά επικερδής, ενώ οι περισσότεροι λαθρέμποροι είναι επαγγελματίες και οργανωμένοι εγκληματίες. Οι περισσότεροι έχουν τη βάση τους εκτός ΕΕ· τώρα όμως αρχίζουν να αναπτύσσονται δίκτυα και στην ΕΕ, ιδίως μετά τη διεύρυνσή της προς τις ανατολικές χώρες.

        Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές, οι χώρες της ΕΕ ενθαρρύνονται να παραπέμπουν στη δικαιοσύνη Ευρωπαίους πολίτες για εγκλήματα που διαπράττουν σε άλλες χώρες, καθώς και να χρησιμοποιούν μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται για άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, όπως η παγίδευση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ο εντοπισμός κινήσεων χρηματικών ποσών που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

        Η πρόταση προβλέπει αποτελεσματικότερα νομοθετικά μέτρα για την τιμωρία των λαθρεμπόρων και την παροχή μεγαλύτερης προστασίας και βοήθειας στα θύματα. Προβλέπεται δε η δημιουργία ανεξάρτητων εθνικών οργάνων για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

        Επίσης, η Επιτροπή αναθεώρησε τη νομοθεσία κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Αλλά και στον τομέα αυτόν, είναι δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστες εκτιμήσεις. Μελέτες όμως δείχνουν ότι ορισμένες μορφές σεξουαλικής βίας σε βάρος παιδιών εμφανίζονται ολοένα συχνότερα στην Ευρώπη, και ότι ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών στην Ευρώπη, που κυμαίνεται από 10% έως 20%, κακοποιούνται σεξουαλικά κατά την παιδική τους ηλικία.


        Ειδικότερα, η πρόταση αποσκοπεί στην ποινικοποίηση της χρήσης του Διαδικτύου για κακόβουλη προσέγγιση παιδιών καθώς και στην αυστηρότερη εφαρμογή των νόμων κατά της παιδικής πορνογραφίας. Το 2008 βρέθηκαν πάνω από 1000 εμπορικοί και 500 περίπου μη εμπορικοί δικτυακοί τόποι με περιεχόμενο την εκμετάλλευση παιδιών, από τους οποίους το 70% εντοπίστηκε στις ΗΠΑ.


        Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
επεξεργάζεται, για λογαριασμό της Επιτροπής, τρόπους για την εκτίμηση του βαθμού προστασίας του παιδιού στην Ευρώπη, βάσει παραγόντων που σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον, τα μέτρα προστασίας έναντι της εκμετάλλευσης και της βίας, την παιδεία και το αίσθημα ευθύνης των πολιτών.


Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων 
Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα του παιδιού στην ΕΕ

(Πηγή:europa.eu)

27 Μαρτίου 2009

Σχετικά άρθρα