1

ΠΑΡΟΧΘΙΕΣ ΖΩΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Παρόχθιες ζώνες & παρόχθια δάση στην ορεινή Ελλάδα: αποτελέσματα ερευνών

 
Δρ. Σταμ. Ζόγκαρης, Γεωργάφος – Περιβαλλοντολόγος

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το pdf