ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

European Union flag - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
Institutions europeennes - Σόλων ΜΚΟ

Οι περιφέρειες πρέπει να «δικτυωθούν για την επίτευξη αποτελεσμάτων» ώστε να αντιμετωπίσουν τη χρηματοοικονομική κρίση, την κλιματική αλλαγή και τους ενεργειακούς φόβους, δηλώνει η κα Danuta Hübner. Η αρμόδια Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, κα Danuta Hübner, εγκαινίασε την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου το ετήσιο συνέδριο «Οι περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή», πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Επιτροπή το 2006.

        Η εκδήλωση διάρκειας δύο ημερών θα δώσει μια ευκαιρία σε περισσότερους από 800 αντιπροσώπους από τις περιφέρειες της Ευρώπης να ανταλλάξουν ιδέες και να προβάλουν τη συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μια σημαντική στιγμή της εκδήλωσης είναι η ανακοίνωση νικητών των βραβείων “RegioStars” για το 2009 που επιβραβεύουν τα πιο παραδειγματικά και καινοτόμα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την πολιτική συνοχής της ΕΕ.

        «Το θέμα του φετινού συνεδρίου “Δικτύωση για την επίτευξη αποτελεσμάτων” δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλο σε μια χρονική στιγμή που οι ευρωπαϊκές περιφέρειες αντιμετωπίζουν πολλαπλές παγκόσμιες προκλήσεις – τη χρηματοοικονομική κρίση, την κλιματική αλλαγή και τον ενεργειακό εφοδιασμό για να αναφέρουμε ορισμένες μόνον από αυτές. Μέσω των δικτύων της πολιτικής για τη συνοχή, μπορούμε να προαγάγουμε και να ενσωματώσουμε την ορθή πρακτική και εμπειρία στις περιφέρειες έτσι ώστε να μπορούν όλοι να επωφεληθούν» ανέφερε η Επίτροπος κα Hübner.

        Οι περιφέρειες θα παρουσιάσουν παραδείγματα ορθής πρακτικής στο πλαίσιο εννέα εργαστηρίων που καλύπτουν τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: διαχείριση υδάτων, ευρυζωνική πρόσβαση, μετανάστευση στις πόλεις, δημιουργικότητα και καινοτομία, βιομηχανική αναδιοργάνωση, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό επίπεδο, δίκτυα καινοτομίας ταχείας διαδικασίας, δορυφορικές υπηρεσίες πληροφόρησης και η Πλατφόρμα για την Παρακολούθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία αξιολογεί τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
        Ο κ. Cyril Svoboda, Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, που εκπροσωπεί την Τσεχική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Luc Van den Brande, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και ο κ. Ján Figel’, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πολιτισμού θα απευθύνουν επίσης χαιρετισμό στο συνέδριο.

        Σε μια απογευματινή εκδήλωση στις 16 Φεβρουαρίου, η Επίτροπος κα Hübner και ο Πρόεδρος της επιτροπής επιλογής, κ. Job Cohen, δήμαρχος του Άμστερνταμ, θα παρουσιάσουν τα βραβεία 2009 “RegioStars” σε επιτυχημένα και καινοτόμα έργα περιφερειακής πολιτικής. Περίπου 52 έργα από 18 χώρες ήταν υποψήφια για τα φετινά βραβεία· επικεντρώνονταν δε σε τρεις κύριες κατηγορίες:

  • έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία·
  • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή μετριασμός της·
  • οπτικοακουστικό διαφημιστικό μήνυμα ή πρόγραμμα που εξαίρει τη συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή.

Παραδείγματα υφιστάμενων δικτύων περιφερειών και πόλεωνΑπό το 2006 και μετά, αναπτύχθηκαν ορισμένα δίκτυα περιφερειών, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή», συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
Περιφέρειες Β3, δίκτυο με επικεφαλής της περιφέρεια Πεδεμοντίου (Ιταλία). Αντιμετωπίζει ένα βασικό ζήτημα για την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης: εφαρμογή συνδέσεων σε απομακρυσμένες ή μειονεκτούσες περιοχές.
RAPIDE, συντονίζεται από τη South West England Regional Development Agency (ΗΒ), ασχολείται με το ρόλο του δημόσιου τομέα στην ενθάρρυνση της καινοτομίας σε περιφέρειες, ειδικότερα με τη βοήθεια μικρών επιχειρήσεων να φέρουν καινοτόμα προϊόντα στην αγορά ταχύτερα. Το δίκτυο αυτό συγκεντρώνει 12 ευρωπαϊκές περιφέρειες.
HerO, με επικεφαλής το Regensburg (Γερμανία), είναι ένα δίκτυο 10 πόλεων το οποίο στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων στρατηγικών διαχείρισης για ιστορικά αστικά τοπία.

Σημείωση για τους συντάκτες
        
Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών. Ο στόχος της πρωτοβουλίας των περιφερειών για την οικονομική αλλαγή είναι να διευκολύνει την κατά το δυνατόν ευρύτερη ανταλλαγή εμπειρίας και ορθής πρακτικής στις περιφέρειες της Ευρώπης και την πλήρη αξιοποίησή τους για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013, είναι διαθέσιμη χρηματοδότηση 375 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για δραστηριότητες δικτύωσης και μάθησης στο πλαίσιο του κλάδου της «διαπεριφερειακής συνεργασίας». Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή» και τα βραβεία “RegioStars”: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος περιλαμβάνει επίσης ενδιαφέρουσες περιπτωσιολογικές μελέτες και παραδείγματα της βέλτιστης χρήσης της επένδυσης της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των περιφερειών.

(Πηγή:europa.eu)

 
16 Φεβρουαρίου 2009