Προσωπικό Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών:Συνάντηση εργασίας

13/12/2008

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
       Οι εργαζόμενοι στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008 στο Βόλο, στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Φυτόκο Βόλου). 

 Μετά από σειρά Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ημερίδων, συναντήσεων των εργαζομένων των Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ), αλλά και σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την ως τώρα λειτουργία των ΦΔ της χώρας μας, είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι Φορείς αντιμετωπίζουν πολλά κοινά προβλήματα τα οποία επιζητούν επίλυση.
       Το προσωπικό των Φορέων, ως αναπόσπαστος και σημαντικότατος κρίκος της αλυσίδας που λέγεται «Λειτουργία και Διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) της Ελλάδας», καλείται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο όχι μόνο στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Φορέων όπου εργάζονται, αλλά και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των ΠΠ της χώρας μας.
       Στόχος της συνάντησης δεν είναι η «αντιπαράθεση» με την οργανωμένη Πολιτεία, τις Δημόσιες Υπηρεσίες ή τα ΔΣ των ΦΔ αλλά η απαρχή ενός γόνιμου διαλόγου με σκοπό τη διατύπωση κοινών προτάσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε δύο άρρηκτα συνδεδεμένους άξονες:
       α) στα θέματα που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Φορέων (συνεχής και συνεπής χρηματοδότηση των Φορέων από εθνικούς πόρους, ανάγκη εφαρμογής/συμπλήρωσης/αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, υπογραφή ΠΔ και ΚΥΑ για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών, διαμόρφωση κοινών πρωτοκόλλων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κ.α.)
       β) στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους Φορείς (στελέχωση των φορέων με μόνιμο προσωπικό, ώστε να μην χάνεται η πολύτιμη εμπειρία που αποκτάται, εργασιακά – εργοδοτικά – μισθολογικά θέματα, κατάρτιση – επιμόρφωση στελεχών Φορέων σε θέματα λειτουργίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.)

       Ελπίζουμε τα παραπάνω θέματα να αποτελέσουν τη βάση για ένα ουσιαστικό διάλογο στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΦΔ και οι ΠΠ που δεν έχουν ακόμη Φορείς και να οδηγήσουν στη διατύπωση συγκεκριμένων και εφικτών προτάσεων και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπισή τους.

       Η συντονιστική επιτροπή της συνάντησης Αντώνης Ηλιάδης, Βασίλης Κουρούτος, Δημήτρης Μπαρέλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945373088 (Βασίλης Κουρούτος)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
(13-14/12/08)

Σάββατο 13/12/08
10:00 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
10:30 Διαδικασία Συζήτησης (Βασίλης Κουρούτος)
10:45 Συζήτηση επί της διαδικασίας και εκλογή Προεδρείου της Συνάντησης Κοινά προβλήματα που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης (οριζόντια προσέγγιση)
11:00 Συνεχής και συνεπής χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης από εθνικούς πόρους (Γεωργία Καραμπέρου, Σωτήρης Χρυσόπουλος)
11:10 Σύνταξη Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας σε κεντρικό επίπεδο, Στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης με το απαραίτητο προσωπικό (Δημήτρης Μπαρέλος, Μάριος Αστερίου)11:20 Συζήτηση
12:00 Εφαρμογή – αναμόρφωση – συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης (Βασίλης Κουρούτος, Λάζαρος Νάτσης)
12:10 Συνεργασία και συντονισμός με αρμόδιες υπηρεσίες για την αποτελεσματική εποπτεία και φύλαξη των Π.Π. (Αντώνης Ηλιάδης)
12:20 Συζήτηση
13:00 Διακοπή για Γεύμα
15:00 Διαμόρφωση κοινών πρωτοκόλλων παρακολούθησης (monitoring) (Γεωργία Καραμπέρου, Σωτήρης Χρυσόπουλος)
15:10 Διαμόρφωση προδιαγραφών εκπόνησης Σχεδίων Διαχείρισης (Βασίλης Κουρούτος)15:20 Συζήτηση
16:00 Δημιουργία μιας κεντρικής ιστοσελίδας για όλους τους Φορείς Διαχείρισης (Ζαφείρω Βαξεβανίδου)
16:10 Συνεργασίες με διεθνείς, εθνικές και τοπικές ΜΚΟ καθώς και ΜΜΕ (Λία Παπαδράγκα) 16:20 ΣυζήτησηΚοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους Φορείς
17:00 Στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης (μόνιμο προσωπικό, ειδικό επιστημονικό προσωπικό) (Μιχάλης Δαβής, Δημήτρης Μπαρέλος)
17:10 Εφαρμογή των Κανονισμών Λειτουργίας και Διοίκησης (Προσωπικού και Υπηρεσιών των Φορέων) (Δέσποινα Μιχαηλίδου)
17:20 Κατάρτιση, επιμόρφωση στελεχών Φορέων σε θέματα λειτουργίας και διαχείρισης ΠΠ (monitoring, φύλαξη, αδειοδοτήσεις, εναλλακτικός τουρισμός κλπ) (Βασίλης Κουρούτος)
17:30 Συζήτηση
18:15 Λήξη πρώτης ημέρας συνάντησης 

Κυριακή 14/12/08
09:30 Εργασιακά, εργοδοτικά, μισθολογικά θέματα που απασχολούν το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης (π.χ. ωράριο εργασίας, υπερωρίες, μισθοί κ.λπ.) (Μάριος Αστέριου, Ελένη Γκένιου) 
09:45 Δημιουργία Σωματείου εργαζομένων (Μιχάλης Δαβής, Αντώνης Ηλιάδης)
10:30 Ανοιχτή Συζήτηση
13:30 Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής για τις διαδικασίες δημιουργίας Σωματείου Εργαζομένων

Τοποθεσία: στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Φυτόκο Βόλου).