ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

okeanoi jpg - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

okeanoi jpg - Σόλων ΜΚΟΤα αποτελέσματα των νέων ερευνών, τα στοιχεία και αναλύσεις για τις συνθήκες εργασίας, η διαχείριση της ηλικίας, οι αποδοχές και η μισθολογική ευελιξία στην Ελλάδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά θα είναι τα θέματα που θα παρουσιαστούν από το Eurofound, το ευρωπαϊκό Ίδρυμα με έδρα το Δουβλίνο, στους έλληνες κοινωνικούς εταίρους κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Αθήνα στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2008.  

Σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι απασχολούνται συνήθως περισσότερες ώρες από ό,τι στην Ευρώπη, δηλ. 45,4 ώρες την εβδομάδα σε σύγκριση με 38,4 κατά μέσο όρο στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα τελευταία 15 χρόνια, παρατηρείται μια τάση μείωσης των ωρών εργασίας στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ωστόσο οι ώρες εργασίας εξακολουθούν να είναι αυξημένες, παρά τον μέσο όρο των 40 ωρών εβδομαδιαίως που έχει συμφωνηθεί. Ένας στους τέσσερις Έλληνες εργαζόμενους (25,9%) απασχολείται τουλάχιστον δέκα ώρες ημερησίως πάνω από πέντε ημέρες το μήνα, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ένας στους έξι εργαζόμενους (16,9%) βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Μετά την ονομαστική μείωση των αποδοχών, που είχαν καθοριστεί βάσει συλλογικών συμβάσεων, από 5,8% το 2006 σε 5,1% το 2007, και με την παράλληλη αύξηση του πληθωρισμού, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έλαβαν μέση πραγματική αύξηση της τάξεως του 1,2% το 2007, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ που κυμαίνεται στο 2,3%.
       Κατά την διήμερη επίσκεψή τους στην Ελλάδα, οι ειδικοί του Eurofound θα έχουν ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της ΓΣΕΕ για τα τελευταία συγκριτικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των ερευνών για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ελλάδα. Έργο του Eurofound είναι να παρέχει στους υπεύθυνους κοινωνικής πολιτικής της Ευρώπης συγκριτικά στοιχεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι συγκριτικές μελέτες του Eurofound όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, που προκύπτουν από πανευρωπαϊκές έρευνες και αναλύσεις σε βάθος τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, παρουσιάζουν μια εικόνα του πώς οι Έλληνες εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τις συνθήκες εργασίας τους σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους στην Ευρώπη.
 
       Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η εντατικοποίηση της εργασίας έχει επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων ανά την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η κατάσταση δεν διαφέρει, αν και οι ρυθμοί είναι ταχύτεροι από ό,τι στην ΕΕ των 27. Οι Έλληνες εργάζονται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς (73,3% έναντι 59,6%) και με μικρές προθεσμίες (68,4% έναντι 61,8%). Από την έρευνα προκύπτει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν περιορισμένη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι το ωράριο εργασίας τους έστω εν μέρει, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξισορρόπηση επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Στην ΕΕ των 27, μόνο οι εργαζόμενοι της Κύπρου και της Βουλγαρίας έχουν λιγότερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας.
       Περισσότεροι Έλληνες εργαζόμενοι θεωρούν ότι η εργασία έχει βλάψει την υγεία τους σε σύγκριση με άλλους στην Ευρώπη (68,1% έναντι 35,2%). Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενος αναφέρει προβλήματα στην πλάτη και άγχος εξαιτίας της εργασίας, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Το εκπληκτικό είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες εργαζόμενοι αναφέρουν τις μισές ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας και προβλημάτων υγείας, μια τάση που επίσης παρατηρείται τα τελευταία 15 χρόνια. 

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.eurofound.europa.eu http://www.eurofound.europa.eu/events/visits.htm

Για παρουσίαση, μεταφόρτωση και χρήση των πληροφοριών σε εύχρηστο μορφότυπο:
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/ewcs2005/results.htm

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Måns Mårtensson:mma@eurofound.europa.eu, τηλ. +353-1-204 3124. 

Σημείωμα για τους συντάκτες
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound –www.eurofound.europa.eu) είναι τριμερές όργανο της ΕΕ, και παρέχει στις κυβερνήσεις, τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πορίσματα, γνώσεις και συμβουλές που προέρχονται από ανεξάρτητη και συγκριτική έρευνα. Το Eurofound ιδρύθηκε με τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975 και εδρεύει στο Δουβλίνο.Το Ευρωπαïκό Παρατηρητήριο Βιομηχανικών Σχέσεων (EIRO) είναι το μέσο παρακολούθησης του Eurofound και παρέχει νέα και αναλύσεις για τις βιομηχανικές σχέσεις και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Για να λαμβάνετε τακτικές ειδήσεις και πληροφορίες από το Eurofound μπορείτε να εγγραφείτε στη διεύθυνση:
www.eurofound.europa.eu/press/subscription.htm
 

ΠΗΓΗhttp://ec.europa.eu/ellada/news/news/20080911eurofound_el.htm