ΝΕΡΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

images 37 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

images 37 - Σόλων ΜΚΟΠαρατίθενται δώδεκα προτάσεις-λύσεις για την αλόγιστη χρήση νερού.  Η υιοθέτησή τους στον τομέα της καλλιέργειας συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού χωρίς όμως να επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα των υπό παραγωγή προϊόντων. 

Εξοικονόμηση στις Καλλιέργειες

1. Για τις περιοχές με έντονο το πρόβλημα επάρκειας νερού, συνιστάται η καλλιέργεια ειδών που απαιτεί τη λιγότερο δυνατή ποσότητα νερού.  Με τη βοήθεια των τοπικών γεωπόνων και όπου αυτό κρίνεται εφικτό (κλίμα, έδαφος), αποφεύγουμε την καλλιέργεια υδροβόρων ποικιλιών και προχωρούμε σε αντικατάστασή τους.

2. Εφαρμόζουμε στις καλλιέργειες τη στάγδην άρδευση – πότισμα με σταγόνες – και φροντίζουμε για την συστηματική συντήρηση του αρδευτικού μας εξοπλισμού.  Εντοπίζοντας τις υπάρχουσες βλάβες έγκαιρα, είμαστε σε θέση να ελέγχουμε την πιθανότητα διαρροής.

3. Επιδιώκουμε τη χημική και μηχανική ανάλυση των καλλιεργήσιμων εκτάσεών μας.  Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουμε τις ανάγκες του εδάφους και οργανώνουμε καλύτερα την ποσότητα και τον χρόνο ποτίσματός τους.

4. Αποφεύγουμε το πότισμα κατά την εμφάνιση ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών.  Ως προτεινόμενες ώρες ποτίσματος συνιστώνται οι νυκτερινές καθώς μειώνεται στο ελάχιστο το ενδεχόμενο εξάτμισης του νερού.

5. Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον μέσα για την αντιμετώπιση των ζιζανίων τα οποία ως γνωστόν απορροφούν μεγάλη ποσότητα νερού κατά την ανάπτυξή τους.

6. Αποθηκεύουμε το βρόχινο νερό και το χρησιμοποιούμε στις καλλιέργειές μας.

7. Με τη βοήθεια των ειδικών επιστημόνων και εφόσον τηρούνται όλες οι βασικές προϋποθέσεις, προχωρούμε σε επαναχρησιμοποίηση των νερών στράγγισης επιτυγχάνοντας έτσι διττό όφελος καθώς γίνεται εξοικονόμηση νερού και επαναχρησιμοποίηση των λιπασμάτων.

Εξοικονόμηση στην Κτηνοτροφία

1. Η υιοθέτηση νέων μεθόδων και τεχνικών καλλιέργειας συμβάλλει αφενός μεν στην αύξηση της απόδοσης, αφετέρου δε στην μείωση απωλειών σε νερό άρδευσης.

2. Προχωρούμε σε ενημέρωση των αγροτών-καλλιεργητών ωθώντας τους σε υιοθέτηση νέων σχεδίων βιώσιμης διαχείρισης του νερού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης.

3. Εξετάζουμε λεπτομερειακά και τακτικά τόσο τα λάστιχα όσο και τους αγωγούς διοχέτευσης υγρών (σωλήνες) των κτηνοτροφικών μονάδων για ενδεχόμενες διαρροές και φροντίζουμε για την άμεση διόρθωση ή αντικατάστασή τους.

4. Κατά το πότισμα των ζώων χρησιμοποιούμε τις ποτίστρες τις οποίες τοποθετούμε πάντα σε σκιερό μέρος.  Με τον τρόπο αυτό αποτρέπουμε τόσο την εξάτμιση όσο και την μόλυνση το νερού.  Για την εξοικονόμηση νερού χρησιμοποιούμε είτε αυτόματες ποτίστρες είτε εκείνες που διαθέτουν βαλβίδα. 

5. Για το καθάρισμα των χώρων των κτηνοτροφικών μονάδων κάνουμε χρήση πιεστικού συστήματος  συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων υπερβολικού και άσκοπου ξοδέματος νερού.

27 Αυγούστου 2008

Σχετικά άρθρα