1

ΚΑΘΑΡΑ ΥΔΑΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Πηγή: «Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους» αρ 25  http://ec.europa.eu/environment/news/efe/archives_el.htm