ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/news/efe/archives_el.htm

Σαρηνάκης Δημήτρης