ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

- Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

- Σόλων ΜΚΟ Η ανάγκη της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας, μας οδηγεί στην αναζήτηση ενός νέου κευνσιανισμού. Αυτός ο κευνσιανισμός αφενός μεν θα λειτουργεί με ισχυρές και υγιείς δομές πράσινης και φιλελεύθερης ανταγωνιστικότητας και από την άλλη θα διασυνδέεται με ισχυρά εθελοντικά και θεσμικά συστήματα, υποστηριζόμενα με εθελοντικές δομές συμβιωτικής συνεργατικότητας και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Εδώ βέβαια οι συνθήκες ιδιωτικοποίησης και κοινωνικοποίησης θα αλληλενεργούν δημιουργικά στην ανάπτυξη ταυτόχρονα της συμμετοχικότητας και της επιχειρηματικότητας.
          Η πολιτική αυτή στηρίζεται και υλοποιεί θεμελιώδη προτάγματα. Πρώτον με δίκαιο τρόπο, ολοκληρώνοντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά την ανταγωνιστικότητα και την συνοχή , με ισχυρή κοινωνική, ιδιωτική και δημόσια επιχειρηματικότητα χωρίς πελατειακή διαφθορά, χωρίς θεσμική στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας, που αφήνει έξω το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος της ανταγωνιστικότητας. Δεύτερον θα λειτουργεί με εμπέδωση και απόδοση καλών πρακτικών.

Σχετικά άρθρα