ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

MAR – ECO βαθιά κατάδυση στη γνώση

pa2 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
pa2 - Σόλων ΜΚΟΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΜΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(Καθηγητής Φυσικός, προωθητής του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»)

16 Έθνη παίρνουν μέρος

Διοίκηση του προγράμματος από τη Νορβηγία
Που;
Στη Βόρεια Ατλαντική Οροσειρά
Τι Ερευνάται;
Τα οικοσυστήματα ολόκληρης της υδάτινης στήλης από το βάθος των 4000 μέτρων έως την επιφάνεια.
Γιατί;
Για την απόκτηση νέων γνώσεων στην οικολογία των υποθαλάσσιων βαθέων οροσειρών και η διάδοσή τους απ’ ευθείας στο κοινό.
Πότε;
Ερευνητικές αποστολές :2003-04 
Κύρια αποστολή: 
2004
Φάση ανάλυσης : 2004-2008
 
Σκοπός:
Η βελτίωση των γνώσεων των μαθητών για το περιβάλλον της βαθιάς θάλασσας

1.Βελτίωση της πληροφόρησης και του ενδιαφέροντος για τη ζωή στους ωκεανούς και της σπουδαιότητας της επιστημονικής έρευνας.
2. Παρακίνηση περισσοτέρων νέων να επιλέξουν σπουδές σχετικές με τη θάλασσα και τα σχετικά επιστημονικά πεδία.

Πως το Mar-Eco θα γίνει χρήσιμο στους νέους. Καθιστώντας δυνατόν στους νέους να εξερευνήσουν και κατανοήσουν την οικολογία, τους φυσικούς πόρους, τις συνθήκες ζωής των μεγάλων βαθών και τις εφαρμογές τους στην κοινωνία.
· Παρακινώντας περισσότερους νέους να σπουδάσουν αντικείμενα σχετικά με την θάλασσα και σχετικούς επιστημονικούς τομείς. 
· Συμβάλουν σε μία διεθνή κατανόηση της ευθύνης διαχείρισης των πόρων των βαθέων υδάτων των θαλασσών με δίκαιο τρόπο.
· Αναπτύσσοντας ένα δίκτυο συνεργαζομένων σχολείων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σαν όχημα.

pa1 - Σόλων ΜΚΟ

Πολυμέτωπη προσέγγιση για την ενθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού

Πώς μπορούν τα σχολεία να ωφεληθούν; 
•Μια μοναδική πρόσβαση για επικοινωνία με επιστήμονες
• Φυλλάδια για διανομή• Δωρεάν VIDEO
• Δωρεάν πρόσβαση στις αποστολές του Mar-Eco 
• Δωρεάν πρόσβαση στις εκθέσεις του Mar-Eco
• Προβολή ,μέσω internet, του προφίλ των σχολείων
• Ομάδες εργασίας μεταξύ των σχολείων και των επιστημόνων 
• Επαφή με άλλα προγράμματα του CoML (Census of Marine Life)

Δίκτυο επικοινωνίας και επαφές Τάξεων

• Δίκτυο σχολείων
• Δραστηριότητες τάξης
 Πρωτοβουλίες για εκπαίδευση εκ/κών
 Δίκτυο μέσω internet μεταξύ κοινού και επιστημόνων 

Τι μπορούν να κάνουν τα σχολεία;

• Να συνεργάζονται εικονικά στις αποστολές κατά τη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου-όταν η γνώση θα έχει αποκτηθεί.

• Να αναπτύσσουν σχολικά προγράμματα βασισμένα στις νέες ανακαλύψεις.

• Να ανταλλάζουν διδακτικές μεθόδους και ιδέες, να αναπτύσσουν διεθνή σχολικά προγράμματα.

Ø Πολύ-θεματικές σπουδές:

Πολυθεματικότητα

pa2 - Σόλων ΜΚΟ

Ιστορική Εικόνα

• Οι επιστήμονες του Mar-Eco ακολουθούν μια παράδοση
• Η πρώτη εξερεύνηση του Ατλαντικού ήταν επίσης Διεθνής 
• Είχε επίσης ξένη χρηματοδότηση (Ο Σκωτσέζος: Murray) 
• Τι Γνωρίζουμε ήδη για τα θαλάσσια βάθη;
• Πως γινόταν η έρευνα των μεγάλων βαθών δεκαετίες πριν ; 

Μια ιστορική στιγμή

Ο Murray ,o Hjort και συνάδελφοί τους στο κατάστρωμα του ερευνητικού πλοίου MichaelSars(Νορβ.) κατά την έρευνα του Ατλαντικού το 1910Πολύ ειδικές συνθήκες ζωής στα μεγάλα βάθη 

• Απόλυτο σκοτάδι• καθόλου φωτοσύνθεσης
• Μεγάλη αραίωση των οργανισμών (Η θρέψη και αναπαραγωγή “πρέπει να σχεδιαστούν”!)
• Κάθε διαθέσιμη τροφή είναι νεκρό οργανικό υλικό από τα υψηλότερα επίπεδα της υδάτινης στήλης
• Η πρόοδο των δραστηριοτήτων είναι αργή 
• Μερικοί οργανισμοί αγγίζουν μεγάλες ηλικίες (πάνω από 150 χρόνια) 

Φυσικές Επιστήμες και Βιολογία

 Μαθαίνουν την επιστημονική προσέγγιση
 Παίρνουν μια γεύση της Ιστορίας της Βιολογίας και της σπουδαιότητά της στην ανάπτυξη της κοινωνίας
 Εθνική προσέγγιση των εθνικών θεμάτων
 Αναπτύσσουν στάσεις ζωής που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα 
 Καθιστούν ικανούς τους μαθητές να δουν την αξία της χρήσης ΙΤ σαν εργαλείο της επιστημονικής έρευνας

pa3 - Σόλων ΜΚΟ

Ένα είδος σε κίνδυνοOrange Ruffy 
• Ζει σε βάθη από 700 έως 1400 μέτρα
• Μπορεί να ζήσει έως 150 χρόνια
• Αναπαραγωγική ηλικία¨: 25-30 χρόνια
• Κάθε σύλληψη είναι καταστροφική για το είδος αυτό
• Πάρα πολλά συλλαμβάνονται πριν την ηλικία αναπαραγωγής
• Μελλοντικές Γενιές;;;;;;;; 

Η νέα γνώση θα φέρει επανάσταση στον κόσμο;

Ένα παράδειγμα ανακάλυψης σε μεγάλα βάθη

Venus
 FlowerBasket 

Αυτό το είδοςπαράγει καλύτερες γυάλινες ίνες απότην πιο μοντέρνα τεχνολογία 
Τι περιμένουν οι επιστήμονες να ανακαλύψουν με το πρόγραμμα Mar-Eco;
• Περίπου 200 είδη των βαθέων υδάτων έχουν είδη καταγραφεί
• Με την νέα τεχνολογία περιμένουμε καταγραφή 600 νέων ειδών

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

• Τεκτονικές πλάκες

• Ωκεάνιες οροσειρές

• Γεωλογία

• Ωκεάνια ρεύματα

• Υποβρύχια θερμικά ρήγματα

Ωκεάνιες Οροσειρές σε όλη τη Γη

pa4 - Σόλων ΜΚΟ

ΤΕΧΝΗ
Γιατί ένας καλλιτέχνης στο πλοίο;

Ø Η επιστημονική έρευνα στο παρελθόν εξαρτάτο από τα σχέδια των καλλιτεχνών

Ø Σήμερα ο καλλιτέχνης απεικονίζει με τα “ εργαλεία” του δείχνοντας πως η σημερινή κοινωνία και η θεώρηση της ζωής θα αλλάξουν.

pa5 - Σόλων ΜΚΟ

  •Θα οργανωθεί με ένα συντονιστικό σχολείο από κάθε κράτος υπεύθυνο για την οικοδόμηση εθνικού δικτύου 
• Τα σχολεία θα έχουν ίδια δικαιώματα συνεργασίας μέσα στο πρόγραμμα.
• Τα σχολεία μπορούν να συνεργάζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Τα σχολεία θα έχουν στενή σχέση με εθνικά ινστιτούτα θαλασσίων ερευνών , πανεπιστήμια και μουσεία/ενυδρεία. 


Η επαγγελματική κατάρτιση, εργαλείο εθνικής πολιτικής, για την προστασία του περιβάλλοντος και την «αειφόρο ανάπτυξη»

 

Ο Καλλιτέχνης

Ørnulf Opdahl Norwegian 

Ένα Διεθνές Σχολικό Δίκτυο
•Πρόκειται να ιδρυθεί