ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ “ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ”

images - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

images - Σόλων ΜΚΟΜια Παγκόσμια Πρωτοβουλία … να Εφαρμοστεί ένα Κοινό Παγκόσμιο Όραμα

       Η Πρωτοβουλία της Χάρτας Γης είναι μια πολύ μεγάλη και διαφορετική αστική κοινωνική διαδικασία που συγκεντρώνει ανθρώπους, οργανισμούς και ιδρύματα, σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι αφιερώνονται στην βοήθεια της διεύθυνσης της ανθρωπότητας, μια αναδυόμενη παγκοσμίως επιτακτική: να αυξηθεί η πρακτική του σεβασμού και της φροντίδας για ολόκληρη την κοινότητα της ζωής.  

      Όπως επισήμως εκφράζεται στην Δήλωση της Αποστολής της Πρωτοβουλίας: Η αποστολή της Πρωτοβουλίας της Χάρτας Γης είναι να βοηθήσει στη καθιέρωση μιας καλής εθνικής υποδομής για την αναδυόμενη παγκόσμια κοινωνία και να προωθήσει τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής στηριζόμενη σε: σεβασμό και φροντίδα για την κοινότητα της ζωής, οικολογική ακεραιότητα, καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμό της ποικιλομορφίας, οικονομική δικαιοσύνη, δημοκρατία και  έναν πολιτισμό ειρήνης.
      Η Διεθνής Χάρτα Γης υποστηρίζει ευρύτερα, εθελοντικά την Πρωτοβουλία της Χάρτας Γης με μια ποικιλία από επικοινωνίες, εκπαίδευση και προγράμματα συντονισμού. Η ΔΧΓ προσεγγίζει ενεργά κυβερνήσεις, διεθνείς αντιπροσωπείες, επιχειρησιακές ενώσεις και εταιρείες, κοινωνικές αστικές ομάδες, θρησκευτικές κοινότητες, πόλεις και κωμοπόλεις, δασκάλους, μαθητές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φυσικά άτομα, για να παρέχει τα εργαλεία και τους πόρους για την αύξηση της δέσμευσης για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου.
     Παραπάνω από 2.500 οργανώσεις παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας εκατομμύρια ανθρώπων, έχουν επισήμως επικυρώσει τη Χάρτα Γης. Πολλοί προεξέχοντες παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων νικητών Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και αρχηγών κρατών, έχουν δημοσίως υποστηρίξει το συμπεριλαμβάνον όραμά της για δίκαιο, συμμετοχικό, βιώσιμο και ειρηνικό μέλλον.
      Η Χάρτα Γης έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ισχυρό όργανο για την προσέγγιση της ευρείας ποικιλομορφίας των πολιτιστικών συνηθειών και θέσεων ώστε να εμπνεύσει τη συνειδητοποίηση, την ελπίδα, και επιπλέον, τη δράση.

      Για να επικυρώσετε δημόσια τη Χάρτα Γης, για να βρείτε μια τοπική Θυγατρική ή μια Ομάδα Νεολαίας, και για να συμμετέχετε σε αυτή την αυξανόμενη παγκόσμια συνεργασία, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.EarthCharter.org 
     Εκεί επίσης θα βρείτε εκατοντάδες δωρεάν πηγές και “κατεβάσματα”, συμπεριλαμβανομένων φυλλαδίων, βιβλίων, blogs, podcasts και συνδέσεις  με προγράμματα δράσης σε όλο τον κόσμο. Ή επικοινωνήστε μαζί μας σε ένα από τα Κέντρα Χάρτας Γης που αναγράφονται παρακάτω.  
Earth Charter Center for Strategy 
and Communication Hollandargatan 
11, 1 TR S – 111 36 Stockholm, 
Sweden Tel: +46 8 789 0451 
Fax: +46 8 789 0401 
E-mail: info@earthcharter.org