Creative Commons License
Είναι ελεύθερη: για Διανομή: για αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του Έργου. Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις >>>
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ --- Σειρά Πληροφορίες για τον Καταναλωτή Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2011 13:37

EKAA_frontΣχεδιάζετε να ταξιδέψετε στη ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στην Νορβηγία ή στην Ελβετία; Αν ναι, μην ξεχάσετε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (EΚΑΑ).
Η κάρτα μπορεί να σας βοηθήσει να κερδίσετε χρόνο και να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες και να εξοικονομήσετε χρήματα, αν αρρωστήσετε η τραυματισθείτε στο εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχεδόν 185 εκατομμύρια κάρτες βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία και αριθμητικά μεγέθη που αφορούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑΑ) και τι γίνεται αν μου συμβεί ατύχημα ή αρρωστήσω ενώ θα βρίσκομαι σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας διευκολύνει τους ασφαλισμένους σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, στη Νορβηγία ή στην Ελβετία να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια προσωρινών επισκέψεών τους σε μια από τις εν λόγω χώρες.

Η κάρτα διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πολίτες θα έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης του δημόσιου τομέα, (π.χ. γιατρούς, φαρμακεία ή νοσοκομεία) όπως οι ασφαλισμένοι της χώρας που επισκέπτονται. Αν χρειάζεται να υποβληθούν σε θεραπεία σε χώρα η οποία προβλέπει χρέωση για την υγειονομική περίθαλψη, οι δαπάνες θα τους επιστραφούν εκεί ή μετά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Η ιδέα είναι να παρέχεται στα εν λόγω άτομα η φροντίδα που χρειάζονται για να συνεχίσουν την εκεί παραμονή τους.

Η προγραμματισμένη θεραπεία δεν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας, αλλά απαιτεί εκ των προτέρων έγκριση.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας;

Για να δικαιούστε κάρτα θα πρέπει να είστε ασφαλισμένος ή να καλύπτεστε από κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σε οιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, στη Νορβηγία ή στην Ελβετία. Κάθε μεμονωμένο μέλος μιας οικογένειας που ταξιδεύει θα πρέπει να διαθέτει τη δική του κάρτα.

Πώς υποβάλλω αίτηση για Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας;
Κάθε χώρα είναι αρμόδια για την έκδοση και τη διάθεση της κάρτας στην επικράτειά της. Έτσι, για να λάβετε την κάρτα, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την τοπική σας υγειονομική αρχή. Στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν διάφοροι τρόποι υποβολής αίτησης για ΕΚΑΑ: αυτοπροσώπως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ταχυδρομική επιστολή, με φαξ, τηλεφωνικά ή επιγραμμικά (online). Σε ορισμένες χώρες (Σουηδία, Νορβηγία), οι αιτήσεις για ΕΚΑΑ μπορούν να υποβληθούν ακόμη και μέσω κινητού τηλεφώνου με σύντομο μήνυμα (SMS)! Στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία, την Ελβετία και, από το 2010 τις Κάτω Χώρες, η ΕΚΑΑ εκδίδεται αυτομάτως για όλους τους ασφαλισμένους.

Ορισμένοι ιστότοποι είναι γνωστό ότι παρέχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας έναντι χρηματικού τιμήματος. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Κάρτα διατίθεται δωρεάν από την τοπική σας υγειονομική αρχή.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να δείτε πώς γίνεται η υποβολή αίτησης για κάρτα στη χώρα σας: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=el

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας;

Η καθυστέρηση ως προς την παραλαβή μιας κάρτας ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες, η κάρτα εκδίδεται αμέσως (Ελλάδα, HU, PL, CY, LV, BE, NL), σε άλλες χρειάζονται μερικές εργάσιμες ημέρες (EE, SE, RO, FI, UK, PT, DK, NO, IS, CH, IE, MT, AT, FR, SI, ES). Σε περιορισμένο αριθμό χωρών (IT, SK και LI) χρειάζονται 13 ή 15 ημέρες κατά μέσον όρο για την παραλαβή  της κάρτας EΚΑA. Τέλος, σε ορισμένες χώρες (BG, LU) ενδέχεται να χρειασθούν έως και τέσσερεις εβδομάδες.

Τι συμβαίνει αν ξεχάσω την κάρτα μου ή αν δεν την παραλάβω έγκαιρα;
Σε περίπτωση ανάγκης, θα έχετε την περίθαλψη που απαιτείται, ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις διακοπές σας, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε στην πατρίδα σας για θεραπεία. Όμως η κάρτα καθιστά ευκολότερη για σας την πρόσβαση σε επί τόπου δωρεάν ιατρική περίθαλψη, όταν αυτή είναι διαθέσιμη ή την επιστροφή των δαπανών σας, αν χρειάζεται να πληρώσετε προκαταβολικά. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την τοπική σας αρχή, την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού αντικατάστασης, αν η κάρτα δεν είναι έγκαιρα διαθέσιμη. Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να ζητήσετε την αποστολή του προσωρινού πιστοποιητικού αντικατάστασης μέσω φαξ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://ehic.europa.eu

Για πόσο χρόνο ισχύει η κάρτα;
Η διάρκεια της περιόδου ισχύος της ΕΚΑΑ ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα.
Υπάρχουν χώρες οι οποίες εκδίδουν την ΕΚΑΑ μόνο για μερικούς μήνες (στην Πολωνία και τη Ρουμανία). Ορισμένες χώρες εκδίδουν την ΕΚΑΑ για ορισμένα έτη. Παραδείγματος χάρη η Ελλάδα, η Γαλλία και η Σλοβενία, την εκδίδουν κατά μέσο όρο, για ένα έτος, η Φινλανδία, η Ισπανία και η Ισλανδία την εκδίδουν για δύο έτη, η Σουηδία, το Λιχτενστάιν, η Πορτογαλία, η Λετονία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Λιθουανία και η Μάλτα για τρία έτη. Υπάρχουν επίσης χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία και η Αυστρία που εκδίδουν τις ΕΚΑΑ για έως και 10 έτη ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το ασφαλισμένο άτομο.

Πόσα άτομα διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας; Ακολουθούν ορισμένα νέα αριθμητικά στοιχεία προερχόμενα από εθνικές υπηρεσίες:

Πάνω από  188 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη διαθέτουν τη στιγμή αυτή μια ΕΚΑΑ (ή πιστοποιητικό αντικατάστασης) σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τα κράτη μέλη και δημοσιεύτηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από το 37% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ και χονδρικά πρόκειται για τον ίδιο αριθμό όπως το προηγούμενο έτος.

Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν για την ΕΚΑΑ;
Μια έρευνα Ευρωβαρομέτρου του 2010 δείχνει ότι οι πολίτες δεν είναι πάντα ενήμεροι για την ΕΚΑΑ, ακόμη και αν την έχουν προμηθευτεί: το 26% όσων απάντησαν είπαν ότι διαθέτουν μια ΕΚΑΑ, σε σύγκριση με το 37% του πληθυσμού που πραγματικά διαθέτει κάρτα. Αυτό επίσης ενδέχεται να εξαρτάται από το γεγονός ότι στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και την Ελβετία, η ΕΚΑΑ εκδίδεται αυτομάτως για όλους τους ασφαλισμένους.

Η διαμονή στο εξωτερικό, η εκεί εργασία ή οι σπουδές, έχουν κάποια επίδραση στην πιθανότητα να διαθέτει κανείς την κάρτα.

Στην ερώτηση γιατί δεν έχουν ΕΚΑΑ, το 68% όσων απάντησαν, από εκείνους που δεν διαθέτουν κάρτα, είπαν ότι δεν έχουν ακούσει τίποτε, ούτε γνωρίζουν κάτι γι’ αυτήν. Η επόμενη συχνότερη αιτιολόγηση που προβλήθηκε ήταν ότι οι άνθρωποι διαθέτουν ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση και επομένως δεν χρειάζονται ΕΚΑΑ (11%). Πέντε τοις εκατό αυτών που απάντησαν, ανέφερε, ότι δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, ενώ ένα ανάλογο ποσοστό πιστεύει ότι δεν χρειάζεται την ΕΚΑΑ, δεδομένου ότι μπορεί να επιτύχει επιστροφή των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης χωρίς αυτήν.

Από τους κατόχους κάρτας, τα δύο τρίτα την έχουν πάντα μαζί τους όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Ο συνηθέστερος λόγος για τον οποίο κάποιοι δεν παίρνουν την κάρτα μαζί τους είναι ότι την ξεχνούν στο σπίτι (28% εκείνων που δεν την παίρνουν μαζί τους).


[1] Η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία και η Ελβετία δεν διαβίβασαν στοιχεία σχετικά με τα ΠΠΑ (πιστοποιητικά αντικατάστασης), τουλάχιστον από το 2008, και επομένως δεν συμπεριλήφθηκε καμία εκτίμηση στον συνολικό αριθμό των εκδοθέντων ΠΠΑ. Για τις χώρες αυτές υπολογίστηκε μηδενικός αριθμός ΠΠΑ.

[2] Η Γερμανία δεν παρέσχε καθόλου στοιχεία σχετικά με ΕΚΑΑ εκδοθείσες, τουλάχιστον από το 2008 και, επομένως, δεν συμπεριλήφθηκε καμία εκτίμηση στον συνολικό αριθμό των εκδοθεισών ΕΚΑΑ. Για τη Γερμανία υπολογίστηκε μηδενικός αριθμός.

[3] Κατά το 2011 και το 2010 τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα. Στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο για το 2009, η Γερμανία εκτίμησε τον αριθμό των ΕΚΑΑ σε κυκλοφορία κατά το 2008 σε περίπου 45 000 000. Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιήθηκε επίσης στον παρόντα πίνακα..

[4] Στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο για το 2008, η Εσθονία υπολόγισε τον αριθμό των ΕΚΑΑ σε κυκλοφορία σε 100005.

[5] Κατά το 2011 τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα. Στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο για το 2010 η Ιταλία απάντησε ότι 7 820 789 ΕΚΑΑ είχαν εκδοθεί το 2009. Ο αριθμός αυτός από το 2009 χρησιμοποιήθηκε επίσης στον παρόντα πίνακα

[6] Η εθνική έκθεση της Ιταλίας (σημείωμα C.A.SS.TM 102/11) παρέσχε τον αριθμό των ΕΚΑΑ σε κυκλοφορία ίσο με 59517. Από τις προηγούμενες εκθέσεις ΕΚΑΑ (για τα έτη 2009 και 2010) είναι εντούτοις σαφές ότι ο προηγουμένως αναφερθείς αριθμός θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 1000.

[7] Κατά το 2011 και το 2010 τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα. Στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο για το 2009, η Κύπρος υπολόγισε τον αριθμό των ΕΚΑΑ σε κυκλοφορία κατά το 2008 σε 44789.

(Πηγή: europa.eu)
Φωτό:wikimedia

 

 

Social Media

Photo Gallery

Διαφήμιση
Σόλων, για τη Σύνθεση και τον Οικολογικό Πολιτισμό - Copyright © 1990-2012 - Επικοινωνία